Centrálny register zmlúv

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb na účely OP a OS elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, strojov, elektrických VTZ a bleskozvodovej uzemňovacej sústavy
149/2023
36 150,00 € TESLA Technologies s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
5. December 2023
Zmluva o výpožičke
150/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Záchranná zdravotná služba Bratislava
5. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti kontroly a servisu požiarnych zariadení
151/2023
7 716,00 € STOMALED PLUS, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
1. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní pravidiel služieb vo veci čistenia zariadení ORL a likvidácie odpadu z ORL
147/2023
5 836,80 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
1. December 2023
Kúpna zmluva na dodanie zimných pneumatík
148/2023
68 187,15 € MIKONA s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Október 2023
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov
119/2023
0,00 € EFEKT PLUS, a.s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. November 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
144/2023
0,00 € MUDr. Roman Križan Záchranná zdravotná služba Bratislava
21. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
142/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20. November 2023
Kúpna zmluva na dodanie príslušenstva k defibrilátorom CORPULS C3 a automatickým resuscitátorom CORPULS KPR
141/2023
118 148,35 € MEDIS Nitra, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
13. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny číslo 5100008242
140/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
137/2023
29 572,00 € PROSOFT Košice, a.s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva - Transportné a imobilizačné vybavenie č. 3/2023
130/2023
0,00 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva na dodanie prístrojového vybavenia - Lineárny dávkovač č. 3/2023
131/2023
8 131,20 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023/Ch/ZZS BA/RLP
132/2023
0,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023/Ch/ZZS BA/RLP
133/2023
0,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023/Ch/ZZS BA/RLP
134/2023
0,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023/Ch/ZZS BA/RLP
135/2023
0,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023/Ch/ZZS BA/RLP
136/2023
0,00 € Chirosan, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
26. Október 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 77/OMaVS/2023
127/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Záchranná zdravotná služba Bratislava
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
126/2023
0,00 € Wircom s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava