Centrálny register zmlúv

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku
52/2024
70 800,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva
53/2024
3 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
51/2024
0,00 € ProCare a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
16. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
50/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
12. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
49/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
43/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
42/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
44/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
46/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
45/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
48/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
47/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
9. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
41/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
39/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
40/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
38/2024
10,00 € Mesto Gabčíkovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
36/2024
10,00 € Nitriansky samosprávny kraj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
37/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
35/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
34/2024
500,00 € Mesto Skalica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR