Centrálny register zmlúv

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva č.: 101937068 o zriadení a využívaní Master konta VšZP
122-2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
121-2024
0,00 € Nemocnica Poprad Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Darovacia zmluva
119-2024
1 500,00 € Konfuciov inštitút v Bratislave, n.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
120-2024
0,00 € CINRE s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
28. Jún 2024
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
118-2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
115-2024
0,00 € MARMED, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
116-2024
0,00 € MUDr. Viktor Mesko Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
117-2024
0,00 € NOVOZDRAV, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
114-2024
0,00 € MEDIPA, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
25. Jún 2024
Servisní smlouva
111-2024
0,00 € RON Software spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
25. Jún 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+1; Projekt č. 2024-1-SK01-KA131-HED-000202137
112-2024
117 947,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu; Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
25. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
113-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica (Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 508, Radvanská 12-24 v Banskej Bystrici)
24. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
46-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Profi správa, s.r.o.
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
108-2024
4 000,00 € Apel, n.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
109-2024
0,00 € Detská ordinácia, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
Dohoda o praktickej výučbe
110-2024
0,00 € URDAM s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
19. Jún 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
107-2024
0,00 € SVOP spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18. Jún 2024
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
105-2024
0,00 € MUDr. Ivančíková s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18. Jún 2024
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
106-2024
0,00 € Nemocničná a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
104-2024
630,00 € Grada Publishing, a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave