Centrálny register zmlúv

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
38-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave VIVA EVENTS, s.r.o.
22. Február 2024
Dohoda o praktickej výučbe
39-2024
0,00 € RALUMED, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
35-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica (Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 6011, Bernolákova 40 - 48 v Banskej Bystrici)
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke prístrojového vybavenia č. ZZS BA: 008/06-001/2004
36-2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
37-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Národný onkologický ústav
20. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
34-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Caffe Zelený Štvorec spol. s r. o.
19. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
33-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave AGEL SK a.s.
13. Február 2024
Research collaboration agreement
32-2024
0,00 € University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Institute of Medicine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
12. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
31-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30-2024
12 000,00 € Výskumná agentúra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
8. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
29-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Tamara Javorová
7. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
12-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave corneille s.r.o.
7. Február 2024
Zmluva o praktickej výučbe
28-2024
0,00 € Nemocnica BORY, a. s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
6-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Samé ucho
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
7-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Samé ucho
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
8-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Samé ucho
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
9-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Opus Delicti
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
10-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave JELEN DRUMS, s.r.o.
6. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
11-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Rollingman, s.r.o.
6. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
25-2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.