Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
6219/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemisel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
11. Október 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
RÚVZNZ/OÚ/1414/5556/2023
0,00 € PhDr. Andrea Baloghová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
25. Júl 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody
4036/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
25. Júl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2022 v znení jej dodatkov
4035/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
24. Júl 2023
Dohoda o skočení Zmluvy o poskytoivaní služieb č. 1/2006 v znení jej dodatkov
3979/1/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
24. Júl 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
3979/2/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
3367/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
3368/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o prenose čísla
3369/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o prenose čísla
3370/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
2689/2023
1 699,28 € Slovenská republika - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská republika - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22090358
Doplnená
960,64 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlania
2255/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
20. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
1942/2023
17 520,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1600/2023
77 267,04 € CoolStav, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
27. Marec 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva 2
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu
465/2023
24 500,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
28. Február 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 1/2023
1/2023
322,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky Ing. Zoltán Rozsnyó, MiROM
8. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. VO 01_2023/2
č. VO 01_2023/2
3 370,00 € Stavebné práce Erik Dobročáni Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
30. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 1/2023
Doplnená
2 600,00 € MAMUKO-MM-Colours s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky