Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Poistná zmluva - Moje auto
9300042769
737,76 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
2751/2024
26 390,00 € A R A V E R a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
30. Apríl 2024
Darovacia zmluva
2749/2024
1 450,00 € Poly Star, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
22. Marec 2024
Zmluva a o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20208445
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
22. Marec 2024
Kúpna zmluva
1782/2024
1 750,00 € PERUN SK s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
1640/2024
Doplnená
5 500,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
31. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
438/2024
328,46 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky Ing. Zoltán Rozsnyó, MiROM
2. Január 2024
Licenčná zmluva
5/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
13. December 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/RÚVZ Nové Zámky
1/2023/RÚVZ Nové Zámky
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
21. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
6219/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemisel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
11. Október 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
RÚVZNZ/OÚ/1414/5556/2023
0,00 € PhDr. Andrea Baloghová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
25. Júl 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody
4036/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
25. Júl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2022 v znení jej dodatkov
4035/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
24. Júl 2023
Dohoda o skočení Zmluvy o poskytoivaní služieb č. 1/2006 v znení jej dodatkov
3979/1/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
24. Júl 2023
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody, stočného a služby telefónnej ústredne
3979/2/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
3367/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
3368/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o prenose čísla
3369/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
19. Jún 2023
Zmluva o prenose čísla
3370/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
2689/2023
1 699,28 € Slovenská republika - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská republika - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky