Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Poistná zmluva - havarijné poistenie
2409528768
632,62 € Generali Poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
3. Máj 2024
Poistná zmluva - havarijné poistenie
2409528742
899,16 € Generali Poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024 na osobné motorové vozidlo
178/2024
24 871,00 € A.A. Service, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024 na osobné motorové vozidlo
179/2024
34 990,00 € MOTORBOX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
177/2024
5 500,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
19. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
1/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024
1/2024
24,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Stredná zdravotnícka škola
8. December 2023
Zmluva o spolupráci
174/2023
290,00 € Allio s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
173/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
172/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
16. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A6138422
33,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22089874
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
4. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze a uložení komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 31.10.2001
103/2023
107,36 € Technické služby, príspevková organizácia mesta Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
170/2023
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
169/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. Apríl 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 - 2024
168/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. Január 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
1/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
18. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
166/2022
0,00 € Slovanet a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
9. Máj 2022
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
0,00 € JUDr. Dušan Motús Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
25. Apríl 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
1/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach