Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00002
0,00 € Bc. Veronika Kozárcová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Apríl 2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - OK Dôvera malý futbal žiačok ZŠ v okrese Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2016
OU-TT_ZM_OU-TT-0S3-2016-016340_2016
92,00 € Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva
11. Október 2019
Zmluva na dodávku potravín č. OVO2-2019/000749-005 KE II
SE_ZM_OVO2-2019-000749-005_2019
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
28. Január 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00005
0,00 € JUDr. Katarína Frimerová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
23. Október 2013
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU2-2013/001798-332
SE_ZM_SE-OU2-2013-001798-332_2013
166,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Doležal Radoslav
24. August 2015
Rámcová dohoda č. OVO2-2015/000048-34
OVO2-2015/000048-34
10 300,00 € PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Január 2013
Zmluva na poskytnutie služby
PPZ_ZM_PPZ-OKH-01-56-2013_2013
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, Odbor kynológie a hipológie
30. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní podujatí MV SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016
KM-ZM-OVO2-2016-000400-33
208 333,00 € „Mertel – Synerta“, skupina dodávateľov MV SR
14. December 2021
Zmluva o elektronickom bankovníctve
SPSČ_ZM_SPSČ-OSZ3-2021-005020_2021
0,00 € 365.bank, a. s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24. August 2020
Rámcová dohoda
SE-VO2-2020/002660-22
65 000,00 € 3MON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
24. August 2020
Rámcová dohoda
SE-VO2-2020/002660-23
55 000,00 € 3MON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
24. August 2020
Rámcová dohoda
SE-VO2-2020/002660-24
65 000,00 € 3MON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
24. August 2020
Rámcová dohoda
SE-VO2-2020/002660-25
72 000,00 € 3MON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
25. September 2012
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb I. lokalita, č.p. SE-OVO2-2012/000592-101
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000592-101_2012
0,00 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. September 2012
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb II. lokalita, č.p.: SE-OVO2-2012/000592-102
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000592-102_2012
0,00 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. September 2012
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb III. lokalita, č.p.: SE-OVO2-2012/000592-103
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000592-103_2012
0,00 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. December 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.: SE-OSNM2-2012/002608-001
SE_ZM_SE-OSNM2-2012-002608-001_2012
215 576,70 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-006
SE_ZM_SE-OSNM2-2012-002608-006_2013
86 261,51 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2013/000588-019
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-000588-019_2013
18 027,60 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2013/000588-020
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-000588-020_2013
47 847,96 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky