Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001593-001
15 000,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu ("IOM") Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
25. Október 2023
Rámcová dohoda
SKR-ORO1-2023/001034-003
75 600,00 € UNION poisťovňa, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
23. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-018
200 000,00 € Elisa Eesti AS Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
23. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-019
10 669,00 € DIGITALEUROPE Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Október 2023
Darovacia zmluva
MSB 2022-12986
1 333 894,00 € The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-014
10 000,00 € Vernetzungshilfe e.V. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
6. Október 2023
Zmluva o výpožičke
103/2023/10.1./MZP
0,00 € Dipl.-Ing. Maximilian Aicher Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
4. Október 2023
Zmluva o partnerstve
SKR-COKP2-2023/000232-187
23 628,37 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
3. Október 2023
Zmluva medzi MV SR a IOM o príspevku na projekt Asistovaný dobrovoľný návrat
SK10PO531
140 637,50 € Medzinárodná organizácia pre migráciu /IOM/ Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. Október 2023
Realizačná zmluva
SE-VO2-2023/004368-011
121 393,20 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
29. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2023/001537
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. September 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001494-001
8 420,23 € Človek v ohrození, n.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. September 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001436
2 394,80 € Berlin Brands Group a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
22. August 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-013
7 130,00 € Representation of the State of North Rhine-Westphalia to the European Union Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. August 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-003
660,00 € DFN-CERT Services GmbH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. August 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-005
37 500,00 € Proximus PLC Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
14. August 2023
Dohoda o spolupráci
SKR-OOR3-2023/001424-002
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. SKR-COKP2-2023/001342-007
SKR-COKP2-2023/001342-007
72 650,00 € Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
2. August 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001345-001
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
19. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-003466_2023
0,00 € Resutík s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)