Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/001105
4 379,17 € Nestlé Slovensko s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005263_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005264_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005271_2023
Doplnená
454 948,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005272_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005273_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005274_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00065
Doplnená
0,00 € JUDr. Alojz Hlavenka Ministerstvo vnútra SR
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00066
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00067
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00068
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00069
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00070
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0036-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz hasičov Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0037-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0038-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0039-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0040-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2022/004908-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004908-001_2022
Doplnená
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO KROMPACHY č. SPSČ-OO1-2022/004907-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004907-001_2022
Doplnená
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)