Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR DRUŽBA
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005583_2024
374 386,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR ARCO
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005582_2024
496 496,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzavretá medzi MV SR a KRÚ Bystrá
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005584_2024
597 246,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
KM_ZM-KM-2023/004934
35 880,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
27. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0047-2023_2023
0,00 € Odborový zväz hasičov Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0053-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0054-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0055-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0056-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. SKR-COKP2-2023/001593-009
SKR-COKP2-2023/001593-009
388,53 € Medzinárodná organizácia pre migráciu („IOM“) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Kontrakt na rok 2024 č. SPSČ-OU1-2023/004580-004 - stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
SPSČ-ZM_SPSČ-OU1-2023-004580-004_2023
365 790,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2023/005081-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2023-005081-001_2023
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO KROMPACHY č. SPSČ-OO1-2023/005082-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2023-005082-001_2023
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. December 2023
Realizačná zmluva
RZ č. p. SE-VO2-2023/002587-004
0,00 € TELEGRAFIA, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. December 2023
Hromadná poistná zmluva
37-737-378
75 600,00 € UNION poisťovňa, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. December 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001593-007
239 480,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu („IOM“) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. November 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-030
1 490,00 € International Police Association Section Germany Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-004776_2023
0,00 € MED-DREAM PLUS, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-026
18 325,00 € tact computer hanisch Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27. Október 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001593-001
15 000,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu ("IOM") Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky