Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-21
200 207,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-22
108 091,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-23
125 280,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 23.09.2022
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-004068_2022
0,00 € VAS - VIVA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00049
0,00 € JUDr. Alojz Hlavenka Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-18
142 316,00 € DIAFAN, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-20
58 514,00 € DIAFAN, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
14. September 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 140 a 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie)
SOŠB_ZM_SOŠB-240-002-2022_2022
0,00 € Mgr. Radovan Horváth Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
14. September 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 140 a 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie)
SOŠB_ZM_SOŠB-240-001-2022_2022
0,00 € Mgr. Milan Tišťan Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SKR-COKP2-2022/000785-098
Doplnená
0,00 € Chemko, a.s. Slovakia Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00037
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00038
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00039
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00040
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00041
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00042
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR
24. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ zo dňa 12.10.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2012
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-003712_2022
0,00 € MUDr. Margaréta Kuklovská, NZZ Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24. August 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie)
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2022-003866-002_2022
0,00 € Bc. Martina Šefčíková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. August 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000990
16 852,32 € GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
2. August 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-17
21 724,00 € DIAFAN, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky