Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001260-006
10 054,45 € TESCO STORES SR, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-001
13 519,00 € DIGITALEUROPE Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
28. Jún 2023
Zmluva o refundácii nákladov za uhradenú poskytnutú zdravotnú starostlivosť
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-003454-001_2023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-003141_2023
0,00 € MUCOMED s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
KM_ZM_KM-2023/3065
2 990,40 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n. o. Ministerstvo vnútra SR
13. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-003142_2023
0,00 € GUDr. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-008
169 200,00 € Optik Instruments s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-009
129 816,50 € LABO - SK, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-010
187 840,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-011
22 988,35 € CANBERA - PACKARD, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-014
61 175,22 € Dräger Slovensko, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-015
28 755,27 € Dräger Slovensko, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-002828_2023
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311141DGC4
Doplnená
21 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-002554_2023
0,00 € JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Máj 2023
Rámcová dohoda
SE-VO2-2023/003109-027
750 696,00 € INTERPORT SERVIS, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001167
318 000,00 € Solarprojekt s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. Apríl 2023
Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPSČ_D17_SPSČ-OZ2-2023-002581_2023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Apríl 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_18_2023_204
0,00 € PhDr. Jozef Drenko Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Apríl 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001069
98 276,50 € GGT, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky