Centrálny register zmlúv

Ministerstvo financií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2017
Grantová dohoda č. 731845 - Projekt EU-SEC
2016/273
0,00 € Európska komisia Ministerstvo financií SR
30. Marec 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností - IS PFS
2023/034
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo financií SR
30. Marec 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu - IS PFS
2023/033
0,00 € Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
28. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
2023/040
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Ministerstvo financií SR
31. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
2022/243
288 074,32 € KLINTON, s.r.o. Ministerstvo financií SR
31. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2023/084
0,00 € Ing. Peter Habšuda Ministerstvo financií SR
22. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2023/074
0,00 € Ing. Peter Habšuda Ministerstvo financií SR
22. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2023/075
0,00 € Veronika Gmiterko, MBA Ministerstvo financií SR
22. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2023/076
0,00 € JUDr. Igor Dušenka Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
2023/054
0,00 € Patrik Kajan Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
2023/055
0,00 € Ing. Alexandra Vašašová Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na pracovnej ceste
2023/057
0,00 € Peter Hronček Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Dohoda o použití súkr. auta na služobné účely
2023/058
0,00 € Mgr. Daša Zayoudová Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
2023/061
0,00 € JUDr. Ľuboslav Filipovič Ministerstvo financií SR
16. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
2022/256
325 495,53 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo financií SR
28. Február 2023
Poistná zmluva - cestovné poistenie a asistenčné služby
2023/038
152,95 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo financií SR
15. Marec 2023
Poskytovanie služieb prania bielizne vo V. Krista
2023/006
33 516,00 € Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Ministerstvo financií SR
13. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného auta na služobné účely
2023/047
0,00 € Mgr. Zuzana Vargová Ministerstvo financií SR
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
2023/048
0,00 € Mgr. Peter Eliaš Ministerstvo financií SR
13. Marec 2023
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
2023/052
0,00 € Ing. Juraj Košík Ministerstvo financií SR