Centrálny register zmlúv

Ministerstvo financií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2019/001
0,00 € Lorincz Mikuláš Ministerstvo financií SR
20. Máj 2015
Zmluva o poradenských, konzultačných a odborných činnostiach súvisiacich s tvorbou štandardov pre informačné systémy verejnej správy
2015113202
17 480,00 € Mgr. Michal Ambróz, Ministerstvo financií SR
20. Máj 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2015143164
45 996 706,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády Slovenskej republiky
9. Júl 2012
Zmluva o dielo
2012142202
Doplnená
155 753,84 € STAVOKOV, spol. s r. o. Ministerstvo financií SR
22. November 2012
Zmluva o zastupovaní
2012208321
156 000,00 € 1: David A. Pawlak LLC, 2:Foley Hoag LLP Ministerstvo financií SR
11. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o zastupovaní
2012097351
0,00 € 1:David A. Pawlak LLC, 2:Foley Hoag LLP Ministerstvo financií SR
11. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o zastupovaní
2012098351
0,00 € 1:David A. Pawlak LLC, 2:Foley Hoag LLP Ministerstvo financií SR
27. Jún 2019
Dohoda o poskytovaní údajov
2019/043
0,00 € 1. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií SR
22. Február 2013
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220320007 zo dňa 20.01.2010
2013037014
0,00 € 30416094 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody č. 6 Ministerstvo financií SR
28. Október 2015
Zmluva o dielo
2015279202
2 568,00 € 4ME MEDIA s. r. o. Ministerstvo financií SR
14. Apríl 2016
Rámcová dohoda o výkone servisu a opráv mechanickej zabezpečovacej techniky
2016077202
16 800,00 € A-Team, s.r.o. Ministerstvo financií SR
10. Február 2016
AMENDMENT No. 1 to the Third-party cost-sharing agreement for the implementation of the Transformative Governance and Finance Facility
2016055001
0,00 € Abide-i Hürriyet Cd. İstiklal Sk. Ministerstvo financií SR
22. Február 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
2022/019
65 979,00 € ACTA - preklady a tlmočenie Ministerstvo financií SR
21. Február 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
2020/013
Doplnená
68 000,00 € ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o. Ministerstvo financií SR
17. Marec 2011
Dodatok.č.4 k Rámcovej dohode č. 4800000177
2011031027
0,00 € Activa Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
4. Marec 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-048
2015020202
360 000,00 € Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo financií SR
5. Marec 2015
Realizačná dohoda o určení podmienok poskytovania právnych služieb
2015038202
360 000,00 € Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo financií SR a Slovenská záručná a rozvojová banka
11. Marec 2015
CONTRACT ON EXPERT PARTICIPATION IN THE PROJECT “Harmonization of the Legislation and Procedures with the Acquis and EU Best Practice Related to Excise Taxes”
2015016202
Doplnená
0,00 € AEI – Agency for European Integration and Economic Development Ministerstvo financií SR
12. December 2014
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2014359351
Doplnená
520 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR
20. Január 2015
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
2015013351
Doplnená
600 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR