Centrálny register zmlúv

Ministerstvo financií SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2017
Grantová dohoda č. 731845 - Projekt EU-SEC
2016/273
0,00 € Európska komisia Ministerstvo financií SR
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2024/002986-002
2024/176
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
23. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2024/177
0,00 € Ing. Radovan Majerský PhD Ministerstvo financií SR
23. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/179
0,00 € Ing. Radovan Majerský PhD. Ministerstvo financií SR
23. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2024/166
0,00 € Patrik Pobočík Ministerstvo financií SR
22. Február 2024
EFQM Affiliation Agreement
2024/004
3 150,00 € EFQM Ministerstvo financií SR
20. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/174
0,00 € Ivan Palkovič Ministerstvo financií SR
19. Február 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/173
0,00 € Ľubomír Čermák Ministerstvo financií SR
19. Február 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/172
0,00 € Ivan Palkovič Ministerstvo financií SR
19. Február 2024
Dohoda o finančnom príspevku s Center of Excellence in Finance (CEF) na realizáciu projektov Rozvoj efektívnych a odolných daňových inštitúcií a Posilnenie postavenia účtovníkov a audítorov pre zodpovedný verejný sektor
2024/014
1 000 000,00 € Center of Excellence in Finance (CEF) Ministerstvo financií SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/144
3 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Vlača
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/018
11 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Adidovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/019
5 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Baškovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/020
5 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Brekov
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/021
6 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Brestov
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/022
7 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Černina
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/023
8 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Dedačov
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/024
8 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Gruzovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/025
3 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Hankovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/026
11 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Hažín nad Cirochou