Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2020
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
ZML-3-68/2020-500
Doplnená
0,00 € ICZ Slovakia a.s. Štatistický úrad SR
10. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní a prevádzkovaní komunikačných služieb pre siete LAN/WAN
ZML-3-27/2016-500
Doplnená
2 640 657,00 € O2 Business Services a. s. Štatistický úrad SR
24. Október 2013
Rámcová dohoda
DOH-2-10/2013-500
2 619 946,80 € DATA SYSTEMS spol. s r.o. Štatistický úrad SR
25. Február 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2020-900
2 439 175,20 € TREXIMA Bratislava s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V958
ZML-3-44/2019-500
Doplnená
2 399 310,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
7. December 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011M115
2 206 752,41 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
ZML-3-14/2023-500
Doplnená
2 154 480,00 € NextIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-78/2020-500
Doplnená
1 842 711,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Štatistický úrad SR
16. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja RPO
ZML-3-67/2020-500
Doplnená
3 541 140,00 € skupina dodávateľov MICROCOMP - GLOBATEL Štatistický úrad SR
8. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
ZML-3-1/2016-500
1 918 296,00 € Aliter Technologies a.s. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva o dodaní tovarov a poskytnutí súvisiacich služieb
ZML-3-61/2020-900
Doplnená
1 914 000,00 € SOITRON, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. November 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-16/2018-500
Doplnená
1 775 000,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. Štatistický úrad SR
23. Január 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k ZML-1-16/2018-500
1 775 000,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. Štatistický úrad SR
16. December 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-13/2021-400
Doplnená
1 697 786,33 € EBC group s.r.o. Štatistický úrad SR
18. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve na tlač a distribúciu formulárov SODB 2011
Dodatok č. 1 k ZML-3-14/2011-500
1 597 662,70 € Cromwell, a.s. Štatistický úrad SR
8. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-12/2022-400
Doplnená
1 570 375,45 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
8. Apríl 2011
Zmluva na tlač a distribúciu formulárov k SODB 2011
ZML-3-14/2011-500
1 522 951,20 € Cromwell, a.s. Štatistický úrad SR
30. September 2020
Zmluva o zabezpečení tlačových služieb
ZML-3-49/2020-500
1 174 119,74 € Xepap, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
16. Február 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2023-230
1 156 000,00 € Silver Farm, s. r. o. Štatistický úrad SR
12. December 2011
Zmluva o poskytovaní a prevádzkovaní komunikačných a bezpečnostných služieb siete LAN/WAN ŠÚ SR
ZML-3-25A/2011-520
1 065 600,00 € SWAN, a.s. Štatistický úrad SR