Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-26/2023-500
78 600,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
23. Január 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb týkajúcich sa prípravy, plánovania a realizácie záťažového testovania IT systémov ŠÚ SR a ich častí
DOH-2-2/2023-500
78 300,00 € Bowbook, s.r.o. Štatistický úrad SR
12. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-5/2021-900
78 214,03 € Cromwell a.s. Štatistický úrad SR
17. Október 2019
Zmluva o poskytovaní marketingového poradenstva, poradenstva a podpory pri výbere dodávateľa kreatívnych služieb, mediálnej kampane a komunikácie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
ZML-3-48/2019-900
78 120,00 € PS:Digital, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-36/2022-500
78 048,00 € Vision IT Solutions a.s. Štatistický úrad SR
6. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-25/2023-500
78 048,00 € Vision IT Solutions, a.s. Štatistický úrad SR
26. August 2020
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti nákupu médií pre SODB 2021
ZML-3-44/2020-900
78 000,00 € GRAFIAS s.r.o. Štatistický úrad SR
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb migrácie asset management online systému xCost z licenčnej platformy Microsoft Dynamics CRM na voľne dostupnú platformu
ZML-3-10/2023-500
Doplnená
77 760,00 € SOFIS, s. r. o. Štatistický úrad SR
22. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-49/2019-500
77 520,00 € Belfast s.r.o. Štatistický úrad SR
28. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných služieb
DOH-2-14/2023-500
77 520,00 € Centire s. r. o. Štatistický úrad SR
27. Január 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-68/2021-500
77 378,40 € Profexy s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-38/2019-500
77 220,00 € SophistIT s. r. o. Štatistický úrad SR
5. Jún 2019
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
DOH-2-9/2019-500
76 800,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. September 2020
Mandátna zmluva
ZML-3-45/2020-900
76 800,00 € JLO Consulting, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-7/2023-900
Doplnená
76 200,00 € ACTLY s.r.o. Štatistický úrad SR
13. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-23/2019-500
76 140,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
21. November 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-12/2019-900
75 840,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-53/2020-900
Doplnená
75 768,00 € Radio Services a.s. Štatistický úrad SR
17. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-31/2020-900
75 174,00 € Stauder holding s.r.o. Štatistický úrad SR
29. November 2022
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2022-900
75 060,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR