Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-31/2020-900
75 174,00 € Stauder holding s.r.o. Štatistický úrad SR
29. November 2022
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2022-900
75 060,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
20. September 2012
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych potrieb
DOH-2-8/2012-230
75 000,00 € Tibor Varga TSV Papier Štatistický úrad SR
20. November 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-80/2020-500
75 000,00 € Profexy s.r.o. Štatistický úrad SR
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb zavedenia e-learning platformy v prostredí ŠÚ SR
ZML-3-9/2023-500
74 880,00 € ASData group, s.r.o. Štatistický úrad SR
31. Marec 2020
Licenčná zmluva
ZML-3-14/2020-500
74 791,58 € SOFTIP, a.s. Štatistický úrad SR
15. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-54/2020-900
Doplnená
104 585,47 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Štatistický úrad SR
25. Október 2022
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-43/2022-500
74 256,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
18. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-26/2020-500
74 124,00 € Radvise Group s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-20/2023-500
73 440,00 € Evosolutions, s.r.o. Štatistický úrad SR
26. August 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-39/2019-500
72 912,00 € AGILIT s.r.o. Štatistický úrad SR
17. Máj 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-4/2019-230
72 800,04 € Guido s.r.o. Štatistický úrad SR
4. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-26/2019-500
72 189,60 € SophistlIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
17. August 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2020-700
72 000,00 € SOFTEC, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
8. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí plnení
ZML-3-14/2019-500
71 880,00 € Vision IT Solutions, a.s. Štatistický úrad SR
20. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-16/2020-400
Doplnená
71 877,52 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
9. Január 2013
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
ZML-4-21/2012-BB
71 821,00 € Štatistický úrad SR Slovenská republika - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
7. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-30/2020-500
71 820,00 € Symphony Consulting s. r. o. Štatistický úrad SR
18. September 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-13/2020-400
Doplnená
71 466,00 € MIPE Invest, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. Február 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2021-500
70 386,00 € Gratex International a.s. Štatistický úrad SR