Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2021
Rámcová dohoda
DOH-2-61/2021-500
Doplnená
61 998,48 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-63/2020-900
61 987,95 € Zoznam, s.r.o. Štatistický úrad SR
19. November 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-19/2020-500
Doplnená
61 920,00 € Alistiq s.r.o. Štatistický úrad SR
16. December 2011
Zmluva na propagáciu a informovanosť pre projekt "Elektronické služby Štatistického úradu"
ZML-3-36/2011-500
60 960,84 € RADDA, s.r.o. Štatistický úrad SR
11. Marec 2024
BLAISE CORPORATE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
ZML-3-7/2024-500
60 055,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
27. August 2020
Poistná zmluva
ZML-3-42/2020-230
59 495,16 € PREMIUM Insurance Company Limited Štatistický úrad SR
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2024-500
59 444,69 € CLEAN TONERY, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Október 2018
Zmluva na dodanie softvéru a služieb
ZML-3-24/2018-500
59 352,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o, Štatistický úrad SR
5. December 2018
Licenčná zmluva
ZML-3-38/2018-500
59 280,00 € Disig, a.s. Štatistický úrad SR
18. Október 2013
Zmluva o poskytovaní služieb dátového a hlasového spojenia
ZML-3-38/2013-500
58 852,94 € Slovak Telecom, a.s. Štatistický úrad SR
14. August 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2019-900
58 752,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
22. December 2011
Rámcová dohoda o poskytnutí poradenských služieb
DOH-2-6/2011-500
58 667,00 € Neuropea Corporate Finance s.r.o. Štatistický úrad SR
8. Február 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-8/2022-230
58 357,80 € ZSE Energia, a.s. Štatistický úrad SR
19. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-37/2018-500
58 296,00 € Digital Industry, s. r. o. Štatistický úrad SR
27. Jún 2018
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
DOH-2-28/2018-500
57 600,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Júl 2018
Zmluva o dodávke servisných služieb
ZML-3-17/2018-500
57 480,00 € SophistIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
2. Máj 2011
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla AUDI A6
ZML-2-2/2011-230
57 387,43 € PORSCHE Slovakia, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
9. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-22/2019-500
57 240,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Marec 2015
Dodatok číslo 10 k Zmluve č.Zsu101105 o výkone štandardnej údžby systému INTRASTAT-SK zo dňa 30. 6. 2005
Dodatok č.10
56 680,20 € Softec, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-36/2018-500
56 160,00 € SOFIS, s.r.o. Štatistický úrad SR