Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-11/2020-500
55 802,88 € InterWay, a.s. Štatistický úrad SR
20. December 2021
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektov
ZML-3-67/2021-230
55 209,60 € Special Service International SK s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-66/2020-900
55 080,00 € Ringier Axel Springer SK, a.s. Štatistický úrad SR
2. August 2017
Zmluva o zabezpečení špecifických podporných kapacít pre prípravu úradu na realizáciu projektov
ZML-3-31/2017-500
54 938,40 € beluga s.r.o. Štatistický úrad SR
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-45/2018-500
54 720,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. Júl 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2020-400
54 510,00 € Guido s.r.o. Štatistický úrad SR
22. August 2017
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2017-900
54 158,40 € PromiNet, s.r.o. Štatistický úrad SR
7. Marec 2012
Dodatok č. 1 ku kontraktu na zabezpečenie štvrťročného zisťovania o dovolenkových a služobných cestách
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. ZML-3-44/2011-VSU
54 030,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
1. Február 2016
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2016-230
53 976,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Štatistický úrad SR
5. November 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-14/2018-500
53 760,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
1. December 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-20-2020-500
53 760,00 € Vision IT Solutions, a.s. Štatistický úrad SR
3. December 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-15/2012-230
53 210,00 € Štatistický úrad SR Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
14. Jún 2018
Rámcová dohoda o podporných činnostiach vo verejnom obstarávaní
ZML-2-22/2018-400
52 920,00 € CRATUS SK s. r. o. Štatistický úrad SR
9. August 2017
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2017-900
52 800,00 € Smart Choice s.r.o. Štatistický úrad SR
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-28/2018-500
52 440,00 € AGILIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
16. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-35/2018-500
52 440,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
9. Apríl 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2021-900
Doplnená
52 200,00 € Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry, s.r.o. Štatistický úrad SR
25. Január 2023
Realizačná zmluva č. SE-VO-2022/001671-040 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 1 zo 6 z 14.07.2020
ZML-3-6/2023-500
52 200,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT Štatistický úrad SR
21. December 2018
Licenčná zmluva
ZML-3-55/2018-500
51 945,60 € SOFTIP a. s. Štatistický úrad SR
23. Jún 2011
Zmluva na zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat
ZML-3-44/2010-VSU
51 210,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Štatistický úrad SR