Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-1/2019-400
Doplnená
47 040,00 € Target CONSULTING, s. r. o. Štatistický úrad SR
16. November 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-17/2018-500
46 920,00 € ReputationN s .r. o. Štatistický úrad SR
18. September 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2018-500
46 680,00 € Ernst & Young, s.r.o. Štatistický úrad SR
9. Marec 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2020-230
46 558,08 € QUAZAR SK s.r.o. Štatistický úrad SR
31. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a technickej podpory
ZML-3-17/2012-220
45 844,22 € Q - BG, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
7. Február 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-3/2018-400
45 468,00 € ReputationN s.r.o. Štatistický úrad SR
2. November 2017
Zmluva na dodanie softvéru a služieb
ZML-3-40/2017-500
45 144,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Štatistický úrad SR
1. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a technickej podpory k programom
ZML-3-27/2011-220
44 941,20 € Q - BG, spol. s.r.o. Štatistický úrad SR
7. Máj 2021
Licenčná zmluva softwaru BLAISE pre Windows
ZML-3-36/2021-500
44 710,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
27. Október 2014
Čiastková kúpna zmluva
ZML-2-5/2014-500
44 452,80 € Data Systems spol. s r.o. Štatistický úrad SR
8. September 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-5/2022-500
44 413,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-27/2022-500
44 316,00 € EMM, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
8. December 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-48/2017-500
44 280,00 € KPMG Slovensko spol. s r. o. Štatistický úrad SR
31. Júl 2023
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu
ZML-3-23/2023-230
44 200,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štatistický úrad SR
2. Február 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZML-3-2/2012-500
43 630,58 € Slovak Telecom, a.s. Štatistický úrad SR
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2023-500
43 097,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Štatistický úrad SR
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti nákupu médií pri asistovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
ZML-3-29/2021-900
42 900,00 € GRAFIAS, s.r.o. Štatistický úrad SR
21. Február 2014
Zmluva o poskytovaní Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby voľby prezidenta SR v roku 2014
ZML-3-3/2014-500
42 498,73 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
5. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
ZML-3-18/2014-500
42 481,74 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
6. Marec 2014
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2014-230
42 000,00 € Štatistický úrad SR Sofos, s.r.o.,