Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2015
Zmluva o poskytovaní Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby referenda v roku 2015
ZML-3-3/2015-500
41 970,00 € Slovak Telekom, a. s. Štatistický úrad SR
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-1/2023-BB
41 719,25 € HANNAVY s.r.o. Štatistický úrad SR
20. Október 2020
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2020-500
40 680,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
24. Júl 2017
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-2/2017-BB
40 651,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
31. Marec 2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-2/2015-BB
40 560,00 € Sociálna poisťovňa Štatistický úrad SR
12. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-45/2021-500
40 320,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26. Október 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-4/2022-BB
39 718,80 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
3. November 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-44/2023-300
39 702,00 € Heureka Group, a. s. Štatistický úrad SR
14. Júl 2017
Zmluva o zabezpečení služieb
ZML-3-29/2017-800
39 600,00 € DATALAN a. s. Štatistický úrad SR
10. Február 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2021-230
39 156,00 € JUDr. Michal Hulena s.r.o. Štatistický úrad SR
4. November 2020
Zmluva o spolupráci pri EÚ Zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach v margalizovaných rómskych komunitách (EU SILC_MRK, 2. vlna)
ZML-3-73/2020-900
39 000,00 € Agentúra Európskej únie pre základné práva Štatistický úrad SR
5. December 2013
Dodatok č. 5 ku kontraktu
Dodatok č. 5 k ZML-3-2/2013-VSU
38 220,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
30. August 2016
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2016-230
38 150,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Štatistický úrad SR
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-9/2023-BB
37 039,25 € Charlie Academy s. r. o. Štatistický úrad SR
27. Február 2020
Zmluva o použití a šírení autorského diela
ZML-1-1/2020-900
37 000,00 € Mgr. Martin Kilársky Štatistický úrad SR
17. Jún 2011
Zmluva na úpravu softvérového produktu
ZML-3-20/2011-700
35 942,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štatistický úrad SR
8. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-32/2018-500
35 832,00 € L-VIS s.r.o. Štatistický úrad SR
26. September 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-11/2018-300
35 574,00 € Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Štatistický úrad SR
23. August 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2021-300
35 574,00 € Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Júl 2015
Zmluva o dielo na opravu vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR
ZML-1-4/2015-230
35 477,87 € HDS Bratislava s.r.o. Štatistický úrad SR