Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2020
Zmluva o zabezpečení sťahovacích služieb
ZML-3-84/2020-230
35 280,00 € TRIV s.r.o. Štatistický úrad SR
6. December 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-13/2019-230
34 898,40 € TZB Technológie s. r. o. Štatistický úrad SR
20. Február 2012
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov
3-3-12/99-130
34 894,74 € Štatistický úrad SR Orange Slovensko, a.s.
28. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných služieb
DOH-2-5/2024-500
34 800,00 € Innovative Solutions for Projects & Labs s. r. o. Štatistický úrad SR
8. September 2021
Zmluva na opravu, doplnenie a aktualizáciu existujúcej projektovej dokumentácie
ZML-3-57/2021-400
34 740,00 € HLINA s.r.o. Štatistický úrad SR
16. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05
ZML-3-72/2020-230
34 605,79 € Innogy Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-13/2024-500
34 502,40 € IstroSec s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
30. September 2021
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2021-500
34 420,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-6/2024-500
33 730,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Apríl 2011
Zmluva na vypracovanie analýzy dátových chýb údajových zdrojov registra obyvateľov a adresných bodov
ZML-1-6/2011-500
33 600,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
17. Október 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2023-500
33 492,63 € O2 Business Services, a. s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
30. Apríl 2021
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-32/2021-900
33 484,80 € Media RTVS, s.r.o. Štatistický úrad SR
3. Apríl 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2018-800
33 000,00 € DATALAN a. s. Štatistický úrad SR
19. August 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-40/2019-500
32 400,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2023-TN
32 268,00 € Colour Solutions s.r.o. Štatistický úrad SR
31. Máj 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-6/2021-111
31 944,00 € MSD Company s.r.o. Štatistický úrad SR
25. Apríl 2012
Zmluva o dodávke tovaru a implementácii softvéru
ZML-3-10/2012-500
31 824,00 € Data Systems spol. s r.o. Štatistický úrad SR
3. Február 2011
ZMLUVA O VÝKONE ŠTANDARDNEJ ÚDRŽBY
ZML-3-1/2011-500
31 200,00 € PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava, Ožvodlíková 9 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
19. Marec 2012
Zmluva o výkone štandardnej údržby
ZML-3-11/2012-500
31 200,00 € Partner Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
27. Marec 2013
Zmluva o výkone štandardnej údržby
ZML-3-5/2013-500
31 200,00 € Partner Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR