Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2014
Zmluva o získaní práva na používanie softvéru Blaise - Basic System
ZML-3-20/2014-500
24 260,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
10. Apríl 2015
Blaise Corporate Software Licence Agreement
ZML-3-22/2015-500
24 260,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
11. Január 2013
Zmluva o refundácii nákladov
ZML-3-30/2012-NR
24 234,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Štatistický úrad SR
21. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZML-3-46/2023-600
24 180,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. September 2011
Zmluva na tlač a distribúciu štatistických formulárov pre demografickú štatistiku
ZML-3-29/2011-400
24 039,40 € Xepap, spol. s.r.o. Štatistický úrad SR
15. Október 2013
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla značky Škoda Octavia Combi
ZML-2-4/2013-230
23 855,00 € BOAT, a.s. Štatistický úrad SR
14. November 2017
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-10/2017-230
23 770,00 € Antidopingová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
28. Október 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZML-3-64/2021-600
23 760,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
28. September 2016
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2016-300
23 716,00 € Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. Štatistický úrad SR
22. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-28/2016-500
23 593,00 € SWAN a.s. Štatistický úrad SR
21. November 2014
Rámcová dohoda
DOH-1-4/2014-230
23 205,13 € Xepap, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26. Jún 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-4/2018-900
23 160,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
16. December 2022
Poistná zmluva
ZML-3-50/2022-230
23 155,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štatistický úrad SR
28. Máj 2012
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2012-230
22 936,20 € LC Studio s.r.o. Štatistický úrad SR
6. Apríl 2017
Zmluva o spolupráci a refundácii nákladov za vykonanie štatistického zisťovania
ZML-3-4/2017-800
22 773,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Štatistický úrad SR
21. December 2011
Kúpna zmluva
ZML-2-8/2011-230
22 645,40 € Drevona Group s .r.o. Štatistický úrad SR
20. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-3-5/2023-ZA
22 340,55 € Slovenská pošta, a.s. Štatistický úrad SR
25. Január 2019
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-2/2019-500
21 564,00 € EMM International, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
4. Február 2020
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-5/2020-500
21 564,00 € EMM International s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Február 2014
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
ZML-3-6/2014-110
21 556,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR