Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnej web lokality na zverejňovanie výsledkov volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
ZML-3-4/2024-500
21 480,00 € DIGMIA s.r.o. Štatistický úrad SR
5. December 2017
Flotilová poistná zmluva
ZML-3-46/2017-230
21 004,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štatistický úrad SR
26. November 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-18/2018-BB
21 002,00 € Kristián Štrbian Štatistický úrad SR
17. Február 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-32/2021-PO
21 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR
29. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-15/2021-BB
20 917,50 € TRADIMEX spol. s r.o. Štatistický úrad SR
18. Júl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a spoločných priestorov
ZML-4-6/2012-BB
20 725,00 € Štatistický úrad SR Slovak Telekom, a.s.
15. Február 2016
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
ZML-3-10/2016-500
20 615,46 € A.S.E.P. s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Marec 2013
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
Dodatok č. 1 k ZML-3-2/2013-VSÚ
20 480,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
3. Január 2012
Zmluva o refundácii nákladov na výrobu plynu na výrobu tepla na vykurovanie
ZML-NR-16-38/2011
20 176,80 € Ministerstvo obrany SR SAMaV Bratislava Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre
21. Apríl 2011
Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve
ZML-1-7/2011-500
20 160,00 € ODIS, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
21. Jún 2013
Zmluva o vecnom bremene na nehnuteľný majetok štátu
ZML-3-13/2013-NR
20 000,00 € Štatistický úrad SR Orange Slovensko, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva na vykonanie recertifikačného auditu systému manažérstva kvality
ZML-3-11/2024-120
19 812,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
12. December 2011
Prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2012
ZML-1-12/2011-510
19 800,00 € Partner Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
20. Október 2021
Zmluva na zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve
ZML-3-62/2021-800
19 747,20 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
3. September 2018
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
ZML-1-8/2018-400
Doplnená
19 700,00 € CZESLOTRADE, s.r.o. Štatistický úrad SR
20. Júl 2011
Aktualizácia softwarového produktu pre zisťovanie EÚ SILC 2011
ZML-1-9/2011-500
19 608,00 € Partner Soft, spol. s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Jún 2012
Zmluva o dielo - aktualizácia softwarového produktu
ZML-1-7/2012-500
19 080,00 € Partner Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
24. Júl 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-6/2019-230
18 794,55 € ZETA Service s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
ZML-3-9/2014-OU
18 600,00 € Rikad, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Marec 2011
Poskytovanie služieb technickej podpory
ZML-3-8/2011-520
18 537,55 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Štatistický úrad SR