Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-9/2022-500
16 827,20 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
22. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-4/2023-230
16 804,94 € SWAN, a.s. Štatistický úrad SR
5. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-29/2021-BB
16 631,90 € Jana Hudecová Štatistický úrad SR
25. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-10/2011-TT
16 577,10 € Štatistický úrad SR Múzejná galéria, s.r.o.
8. December 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-47/2017-500
16 560,00 € Asint Educate spol. s r. o. Štatistický úrad SR
19. Júl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-18/2016-PO
16 490,00 € JUDr. Rastislav Straka, Advokátska kancelária v Bardejove Štatistický úrad SR
22. December 2011
Zmluva o dielo
ZML-1-16/2011-800
16 434,00 € Feedback, s.r.o. Štatistický úrad SR
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-7/2023-BB
16 403,20 € COMPLET SK, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
3. Máj 2017
Zmluva o dielo
ZML-1-1/2017-110
16 224,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Štatistický úrad SR
9. December 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-26/2021-BB
15 998,00 € PhDr. Janka Raučinová Štatistický úrad SR
3. November 2023
Zmluva na vykonanie certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013
ZML-3-30/2023-500
15 960,00 € QSCert, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
21. Jún 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-6/2021-TT
15 736,65 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štatistický úrad SR
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2023-500
15 600,00 € Accura s. r. o. Štatistický úrad SR
23. August 2017
Zmluva o dielo na opravu klimatizácií vo výpočtových centrách
ZML-1-4/2017-500
15 488,64 € M.F.Team, spol.s.r.o Štatistický úrad SR
13. December 2011
Dodatok č. 1 k zmluve na uskutočnenie revízie terajšieho a zostavenie nového modelu indexu výpočtu cien v stavebníctve
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ZML-1-25/2010-300
15 360,00 € ODIS, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
27. December 2016
Zmluva o podpore
ZML-3-36/2016-500
15 120,00 € Data System Soft s.r.o. Štatistický úrad SR
2. Február 2018
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3 k ZML-3-3-25/2001-230
15 104,00 € ArcGEO Information Systems s. r .o. Štatistický úrad SR
8. November 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-20/2011-TT
15 070,00 € Štatistický úrad SR Mária Vargová
5. December 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
ZML-3-46/2013-VSU
15 000,00 € JUDr. Eduard Barány, DrSc. advokát Štatistický úrad SR
14. Apríl 2022
Mandátna zmluva
ZML-3-18/2022-400
15 000,00 € HLINA s.r.o. Štatistický úrad SR