Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
ZML-3-13/2018-210
Doplnená
14 400,00 € Rikad s. r. o. Štatistický úrad SR
28. Február 2017
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie
ZML-3-7/2017-110
14 385,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
7. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-5/2015-TT
14 339,30 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štatistický úrad SR
4. November 2011
Zmluva o dielo na dodávku a výmenu zádveria na prízemí budovy ŠÚ SR
Zmluva o dielo č. 1/2011
14 256,88 € WINDstav, s.r.o. Štatistický úrad SR, pracovisko v Banskej Bystrici
6. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb
ZML-3-24/2016-210
14 160,00 € Rikad s.r.o. Štatistický úrad SR
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-28/2021-500
14 000,00 € Q-TRUST s.r.o. Štatistický úrad SR
29. Júl 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-21/2021-BB
13 855,75 € Martin Hrušovský, finančný agent Štatistický úrad SR
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-3/2023-BB
13 731,65 € SEROD s.r.o. Štatistický úrad SR
1. Júl 2016
Zmluva o dielo na opravu strechy
ZML-1-4/2016-KE
13 661,10 € Izopur, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
30. Jún 2021
Zmluva na recertifikáciu systému manažérstva kvality ŠÚ SR
ZML-3-39/2021-120
Doplnená
13 590,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. Štatistický úrad SR
28. November 2017
Zmluva na vykonanie hodnotiaceho posúdenia súladu IT bezpečnosti ŠÚ SR s predpísaným IT security rámcom Eurostatu
ZML-3-42/2017-500
13 200,00 € EMM, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26. August 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
ZML-6-13/2019-300
Doplnená
13 154,99 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad SR
6. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-7/2011-BB
13 105,80 € TRADIMEX, s.r.o. Štatistický úrad SR
8. Február 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-4/2019-800
13 100,00 € Kontax, s.r.o. Štatistický úrad SR
11. Január 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-8/2020-ZA
12 979,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štatistický úrad SR
27. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-20/2022-BB
12 965,30 € Leading Farmers SK, s.r.o. Štatistický úrad SR
1. Február 2017
Zmluva Zistovanie dostupnosti predaja,reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2017 pre paritu kúpnej sily
ZML-3-3/2017-800
12 925,00 € KONTAX, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
11. August 2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-6/2020-BB
Doplnená
14 739,55 € Slovenská stavebná inšpekcia Štatistický úrad SR
29. Júl 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-16/2021-TN
12 880,40 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
28. Október 2015
Dodatok č.1 ku Kontraktu
Dodatok č.1 k ZML-3-33/2014-110
12 800,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR