Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2017
Rámcová dohoda
DOH-2-41/2017-220
525 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Štatistický úrad SR
29. December 2017
Rámcová dohoda
DOH-2-42/2017-220
Doplnená
525 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
29. December 2017
Rámcová dohoda
DOH-2-43/2017-220
Doplnená
525 000,00 € Edenred Slovakia, s. r. o. Štatistický úrad SR
11. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-2/2022-230
512 120,30 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Štatistický úrad SR
16. Marec 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2022-500
509 629,80 € Gratex International a.s. Štatistický úrad SR
30. Október 2013
Čiastková kúpna zmluva
ZML-2-6/2013-500
503 491,20 € DATA SYSTEMS spol. s r.o. Štatistický úrad SR
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-20/2022-500
Doplnená
495 165,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
11. Jún 2018
Zmluva o spolupráci
ZML-3-14/2018-900
479 712,00 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
31. Január 2017
Zmluva o dielo
ZML-1-7/2016-900
Doplnená
686 898,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
3. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-72/2021-500
Doplnená
458 056,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
26. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-43/2020-900
Doplnená
528 000,00 € MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Štatistický úrad SR
3. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-4/2022-500
Doplnená
437 233,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
16. Január 2012
Zabezpečovanie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat
ZML-3-44/2011-VSÚ
437 050,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
6. Apríl 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
DOH-2-13/2022-500
422 496,00 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-4/2023-500
Doplnená
409 080,00 € SOITRON, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Január 2015
Ramcova dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb
DOH-2-1/2015-130
402 103,00 € REDI TOUR, s. r. o. Štatistický úrad SR
16. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-8/2012-210
401 982,20 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-19/2021-400
Doplnená
387 623,96 € Ministerstvo životného prostredia SR Štatistický úrad SR
5. Apríl 2011
Zabezpečenie informačnej kampane k SODB 2011
Dodatok č. 1
377 871,74 € DRAFTFCB, s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-52/2020-900
Doplnená
375 535,20 € Slovenská produkčná, a.s. Štatistický úrad SR