Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
ZML-3-15/2013-500
154 459,25 € ORACLE Slovensko, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
2. Február 2016
Čiastková kúpna zmluva
ZML-2-2/2016-500
153 606,00 € DATA SYSTEMS s.r.o. Štatistický úrad SR
13. December 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu
ZML-3-49/2013-230
153 274,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štatistický úrad SR
28. Máj 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2020-230
Doplnená
150 242,03 € BAUMAN stavby, s.r.o. Štatistický úrad SR
31. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-3-2/2022-800
149 841,65 € Slovenský hydrometeorologický ústav Štatistický úrad SR
31. Júl 2012
Zmluva o vecnom bremene na nehnuteľný majetok štátu
ZML-3-19/2012-230
149 197,28 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR
17. September 2014
Rámcová dohoda
DOH-2-14/2014-230
148 376,52 € SCP PAPIER, a.s. Štatistický úrad SR
14. November 2011
Dodávka farebného digitálneho tlačového produkčného zariadenia
ZML-3-35/2011-230
147 720,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. Štatistický úrad SR
26. Jún 2013
Zmluva o dielo na opravu strešných plášťov
ZML-1-8/2013-230
147 076,38 € IZOPUR, s.r.o. Štatistický úrad SR
11. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ku kontraktu s Infostatom
Dodatok č. 1 ku kontraktu s Infostatom
144 103,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
8. Február 2011
ZMLUVA O DIELO
ZML-1-2/2011-230
137 907,88 € MSE s.r.o., Čadca, Podzávoz 2909 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
20. Máj 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2022-500
136 160,00 € SOFOS, a.s. Štatistický úrad SR
19. December 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-8/2022-500
134 813,88 € Gratex International a.s. Štatistický úrad SR
3. Jún 2013
Dodatok č. 2 ku kontraktu
Dodatok č. 2 k ZML-3-2/2013-VSÚ
132 810,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
7. Október 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
ZML-6-8/2019-400
130 915,20 € Spring Production, s. r. o. Štatistický úrad SR
11. September 2023
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností
ZML-3-22/2023-900
130 000,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad SR
16. December 2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1 k Z201934703_Z
127 440,00 € AUTOPOLIS a.s. Štatistický úrad SR
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2021-500
127 428,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
28. Máj 2012
Rámcová dohoda
DOH-2-6/2012-500
126 500,32 € CLEAN TONERY, s.r.o. Štatistický úrad SR
17. Júl 2020
Zmluva o spolupráci
ZML-3-23/2020-800
122 940,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Štatistický úrad SR