Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-50/2020-900
Doplnená
121 653,60 € Media RTVS, s.r.o. Štatistický úrad SR
29. Jún 2012
Dodatok ku kontraktu na zisťovanie o aktívnom cestovnom ruchu
Dodatok č. 3 k ZML-3-44/2011-VSU
120 000,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
5. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2019-400
Doplnená
119 886,00 € Spring Production, s. r. o. Štatistický úrad SR
19. December 2011
Licencie SAS
80067
118 296,00 € SAS Slovakia, s r.o. Štatistický úrad SR
17. Október 2016
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácnosti
ZML-3-50/2016-900
117 000,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad SR
13. Apríl 2012
Rámcová dohoda - kancelársky (xerografický) papier
DOH-2-3/2012-230
116 899,74 € SCP PAPIER, a.s. Štatistický úrad SR
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-18/2023-500
115 824,00 € DIMANO, a. s. Štatistický úrad SR
23. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností
ZML-3-16/2021-900
115 000,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad SR
10. Január 2012
Dodatok č. 7 k zmluve o výkone štandardnej údržby systému INTRASTAT-SK a dovývoja
Dodatok č. 7 k Zsu101105
113 360,40 € Softec, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
18. Január 2013
Dodatok č. 8 k zmluve o výkone štandardnej údržby systému INTRASTAT-SK
Zsu101105
113 360,40 € Softec, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
3. Február 2014
Dodatok č. 9 k zmluve o výkone štandardnej údržby systému INTRASTAT-SK
Dodatok č. 9 k zmluve Zsu101105
113 360,40 € Softec, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
27. Február 2014
Čiastková kúpna zmluva
ZML-2-2/2014-500
109 357,20 € DATA SYSTEMS spol. s r.o. Štatistický úrad SR
15. Január 2014
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností
ZML-3-50/2013-900
109 180,00 € Štatistický úrad SR Národná banka Slovenska
22. Apríl 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
ZML-3-18/2020-400
106 800,00 € Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o. Štatistický úrad SR
29. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20222227_Z
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (EKS: 720222227_Z)
105 580,70 € IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Štatistický úrad SR
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
ZML-3-36/2023-230
102 219,70 € ZSE Energia, a.s. Štatistický úrad SR
14. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky
ZML-3-1/2024-900
101 080,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
26. Október 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-12/2021-400
Doplnená
100 854,60 € Unistav Teplička, s.r.o. Štatistický úrad SR
27. December 2021
Zmluva o poskytnutní nenávratného finančného príspevku
ZML-3-70/2021-400
Doplnená
100 854,60 € Ministerstvo životného prostredia Štatistický úrad SR
30. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektov
ZML-3-22/2021-230
100 584,00 € JOSEBA s.r.o. Štatistický úrad SR