Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-25/2022-230
99 999,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Štatistický úrad SR
11. December 2013
Čiastková kúpna zmluva
ZML-2-7/2013-500
99 408,00 € DATA SYSTEMS spol. s r.o. Štatistický úrad SR
12. December 2014
Dodatok č. 24 k Licenčnej zmluve k produktom SaS
Dodatok č. 24 k Licenčnej zmluve k produktom SaS
99 168,00 € SaS Slovakia, s.r.o. Štatistický úrad SR
14. December 2016
Dodatok číslo 26 k hlavnej licenčnej zmluve č. 80067
Dodatok č. 26
99 168,00 € SAS Slovakia s.r.o. Štatistický úrad SR
18. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a technickej podpory k programom
ZML-3-28/2013-220
97 416,00 € Q - BG spol. s r.o. Štatistický úrad SR
25. Marec 2019
Zmluva o spolupráci
ZML-3-7/2019-800
94 783,00 € Slovenský hydrometerologický ústav Štatistický úrad SR
27. November 2020
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2020-500
88 007,70 € IXPERTA s.r.o. Štatistický úrad SR
12. Máj 2015
Dodatok k Zmluve o dielo na opravu strešných plášťov
Dodatok č.2 k ZML-1-8/2013-230
86 729,70 € IZOPUR, s. r. o. Štatistický úrad SR
28. December 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
DOH-1-20/2023-400
85 457,83 € EBC group s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Október 2020
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
ZML-3-65/2020-230
Doplnená
85 240,32 € Slovenská ochranná spoločnosť s.r.o. Štatistický úrad SR
22. Apríl 2022
Rámcová zmluvy o poskytovaní komplexných služieb v oblasti elektronického podpisovania dokumentov
ZML-3-19/2022-500
Doplnená
126 646,20 € Disig, a.s. Štatistický úrad SR
12. Júl 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-30/2023-900
84 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR
19. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-41/2022-230
83 998,80 € Stredoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR
27. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZML-3-53/2022-230
83 998,80 € Stredoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR
7. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti verejného obstarávania
zml-3-11/2019-400
Doplnená
83 748,00 € Tatra Tender s.r.o., PACTUM PARK s.r.o. Štatistický úrad SR
7. Apríl 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2021-500
Doplnená
83 496,96 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti verejnho obstarávania
ZML-3-12/2020-400
82 920,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r. o. Štatistický úrad SR
29. November 2019
Zmluva o poskytnutí softvéru MIS
ZML-3-54/2019-500
82 800,00 € Data System Soft, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
19. Marec 2019
Zmluva o dielo
ZML-1-1/2019-500
82 764,00 € EMM, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
26. Január 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-1/2021-900
82 680,00 € EALLIN NOMAD Slovakia s.r.o. Štatistický úrad SR