Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2021
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti verejného obstarávania
ZML-3-51/2021-400
82 680,00 € PROCESS MANAGEMENT s.r.o. Štatistický úrad SR
17. Máj 2022
Mandátna zmluva
ZML-3-24/2022-500
82 668,00 € Gratex International s.s. Štatistický úrad SR
7. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-29/2023-900
82 620,00 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
8. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-24/2023-500
82 368,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-32/2023-500
82 224,00 € NovalogiX s. r. o. Štatistický úrad SR
13. December 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-59/2019-230
Doplnená
82 080,00 € DIMANO a.s. Štatistický úrad SR
3. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-76/2020-900
82 080,00 € Creo advertising, s.r.o. Štatistický úrad SR
28. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-3/2021-900
82 080,00 € PS:Digital s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Október 2011
Dodatok č. 6 ku Kontraktu č. ZML-3-44/2010-VSU
Dodatok č. 6 - Infostat
81 920,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
14. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-25/2021-900
81 900,00 € Stauder holding s.r.o. Štatistický úrad SR
3. September 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-9/2021-500
81 900,00 € Profexy s.r.o. Štatistický úrad SR
12. Január 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-93/2020-900
81 720,00 € BigMedia s.r.o. Štatistický úrad SR
9. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-28/2023-900
81 600,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Štatistický úrad SR
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2023-230
81 480,00 € OBERMEYER HELIKA s.r.o. Štatistický úrad SR
4. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-8/2023-500
81 468,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
19. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-41/2020-900
81 420,00 € PS:Digital, s.r.o. Štatistický úrad SR
5. Október 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-14/2020-900
81 372,00 € EALLIN NOMAD Slovakia s.r.o. Štatistický úrad SR
11. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a technickej podpory k programom
ZML-3-25/2015-220
81 180,00 € Q - BG s.r.o. Štatistický úrad SR
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-33/2022-500
81 144,00 € SCARABEO, s.r.o. Štatistický úrad SR
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti verejného obstarávania
ZML-3-1/2023-400
81 000,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Štatistický úrad SR