Centrálny register zmlúv

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3025/2023
033/2023
3 500,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, občianske združenie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
9. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby STN - online
134/2023
554,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Constellium Extrusions Levice s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby
145/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
144/2023
53,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Zmluva o dielo
141/2023
145 436,76 € Taedium s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
138/2023
1 300,00 € Jozef Kuriľák Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
139/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
140/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
137/2023
0,00 € Juraj Lavo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7. November 2023
Zmluva o dielo
133/2023
30 569,08 € IZOMATECH, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3063/2023
130/2023
3 500,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
24. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODÁVKU KANCELÁRSKYCH POTRIEB
129/2023
11 358,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Október 2023
Zmluva o nájme
127/2023
3 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Október 2023
Kúpna zmluva na odplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku štátu
128/2023
300,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA
19. Október 2023
Dohoda o urovnaní
126/2023
37 280,53 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR BIONT, a.s.
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3059/2023
125/2023
3 500,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
123/2023
56 160,00 € RODEX CAR, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
22. September 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202116591_Z
122/2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
121/2023
0,00 € Mgr. Pavol Mihalčín Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18. September 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke
120/2023
16,86 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav