Centrálny register zmlúv

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
085/2024
53,47 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR BIONT, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
084/2024
90 000,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Zmluva o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi na plnenie služobných a pracovných úloh do trvalej starostlivosti
083/2024
0,00 € Ing. František Kurej, PhD. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
079/2024
88 200,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický inšpektorát
31. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti č. UNMS/02447/2024-220 008001/2024
080/2024
0,00 € Juraj Zelovič Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31. Máj 2024
Zmluva o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi na plnenie služobných a pracovných úloh do trvalej starostlivosti
081/2024
0,00 € Ing. Peter Kadlec Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
31. Máj 2024
Zmluva o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi na plnenie služobných a pracovných úloh do trvalej starostlivosti
082/2024
0,00 € Juraj Zelovič Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.79/4001/2024
078/2024
3 500,00 € Ing. Jozef Krošlák Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
077/2024
4 000,00 € Slovenská národná akreditačná služba Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20. Máj 2024
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
076/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri organizácii vzdelávacích a osvetových aktivít
075/2024
4 000,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16. Máj 2024
DOHODA č. 120/2024 o spolupráci na tvorbe medzinárodných noriem vypracúvaných v rámci ISO/TC 69/SC 6
074/2024
0,00 € Ústav merania Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 92/4001/2024
070/2024
3 500,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
6. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
062/2024
1 001,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR BIONT, a.s.
3. Máj 2024
DOHODA č.118/2024 o spolupráci na tvorbe európskych a medzinárodných noriem vypracúvaných v rámci CEN/CLC/JTC 19 a ISO/TC 307
061/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrice Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
060/2024
0,00 € Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
5. Apríl 2024
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
046/2024
288,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda o převzetí českých technických norem do soustavy slovenských technických norem
053/2024
0,00 € Česká agentura pro standardizaci Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
058/2024
5 000,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30. Apríl 2024
DOHODA č. 119/2024 o spolupráci na tvorbe medzinárodných noriem vypracúvaných v rámci ISO/TC 22/SC 32
059/2024
0,00 € Safetyba s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR