Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
18/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
27. December 2023
Kolektívna zmluva
17/2023
0,00 € Základná odborová organizácia Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
5. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
16/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
7. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny číslo 5100002952
15/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
12. September 2023
Zmluva o výpožičke
14/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
8. September 2023
Dodatok č.5 k poistnej zmluve č.6550537854/0950024157
13/2023
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
16. August 2023
Kúpno predajná zmluva o predaji osobného motorového vozidla
12/2023
0,00 € DePas Trnava Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2023
0,00 € Slovak Telekom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb informačných technológií
10/2023
0,00 € CellQoS,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9/2023
0,00 € Slovak Telekom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
19. Máj 2023
Zmluva č. 1 /2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe
5/2023
45,00 € B&Dmedik s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
19. Máj 2023
Zmluva č. 1 /2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe
6/2023
45,00 € B&Dmedik s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
19. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
7/2023
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
8/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
10. Máj 2023
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
4/2023
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
18. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
3/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
3. Január 2023
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
0,00 € SIOX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
30. December 2022
Kolektívna zmluva
20/2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
19. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2022
0,00 € stredoslovenská energetika Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava