Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
52023
1 699,28 € SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22103250
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
25. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
22023
10 950,00 € Slovenská republika ÚVZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
17. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny
22023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
25. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
12023
0,00 € SPP, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2022
Kolektívna zmluva
92022
0,00 € SOZ ZaSS pri RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
SC2022/2403
0,00 € MET Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A3127525
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
17. Október 2022
Licenčná zmluva
72022
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
13. Jún 2022
Zmluva o uverejnení inzercie
QUO-78990-V4K1/0
84,00 € MEDIATEL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
42022
0,00 € Slovanet, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
16. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
52022
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
27. Apríl 2022
O využívaní elektronických služieb
P-1733551500
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. Február 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
12022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. Február 2022
Zmluva o dodávke elektriny
22022
242,54 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny
0219/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
29. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
2021/004931
0,00 € SOZZaZaSS pri RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
30. December 2021
Zmluva o dodávke plynu
10/2021
0,00 € MET Slovakia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
13. December 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408318102
907,92 € Generali Poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
18. Október 2021
Licenčná zmluva
52021
483,48 € Solitea Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš