Centrálny register zmlúv

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
24029
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Mestská knižnica Žilina
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
24030
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Miestna knižnica Petržalka
14. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
24027
0,00 € EFPROS shine, s.r.o. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
14. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber - produkt KOMBI č.1112149
24025
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
14. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
24031
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
24016
62 640,00 € EFPROS services, s.r.o. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
30. Apríl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU – produkt KOMBI č. 1113044
24018
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
24. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
24017
Doplnená
740,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24021
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  ŽiTo v SÝPKE, Občianske združenie
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24022
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
24023
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Zemplínska knižnica v Trebišove
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24024
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24019
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Miestna knižnica Vrakuňa
18. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24020
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Záhorská knižnica Senica 
4. Apríl 2024
Poistná zmluva 2409481193
24015
8,04 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny č. 1936/2023
24013
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24014
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24011
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Mestská knižnica Piešťany
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
24012
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Mestské kultúrne stredisko Sliač - Mestská knižnica Sliač
1. December 2023
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
23105
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Slovenské národné múzeum