Centrálny register zmlúv

Múzeum SNP

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Nájomná zmluva
8/2024/M SNP
484,25 € Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota Múzeum SNP
16. Február 2024
Darovacia zmluva č. 11/2023 -KnTZ
11/2023 - KnTZ
156,00 € Dagmar Verešová Múzeum SNP
16. Február 2024
Darovacia zmluva 12/2023 - KnTZ
12/2023 - KnTZ
105,00 € Dušan Juhás Múzeum SNP
16. Február 2024
Číslo zmluvy: 115018067 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
115018067 a 3/2024/M SNP
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Múzeum SNP
15. Február 2024
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 6/2024/M SNP
6/2024/M SNP
265,00 € Múzeum SNP LAMUPRO s.r.o
14. Február 2024
Zmluva č. 35/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
35/2024 a 7/2024/M SNP
640,00 € Múzeum SNP Zväz múzeí na Slovensku
1. Február 2024
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 1/2024/M SNP
1/2024/M SNP
80,00 € Múzeum SNP OZ Cestou necestou
30. Január 2024
Smlouva o spolupráci mezi Památnikem Terezín (ČR) a Múzeom Slovenského národného povstania, Banská Bystrica /SR)
2/2024/M SNP
0,00 € Památnik Terezín Múzeum SNP
2. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024 - 115/2023/M SNP
115/2023/M SNP
0,00 € ZO Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Múzea SNP Múzeum SNP
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 11443/1/2023/P a 116/2023/M SNP
11443/1/2023/P a 116/2023/M SNP
86 456,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Múzeum SNP
18. December 2023
Komisionárska zmluva č. 113/2023/M SNP
113/2023/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Paradigma Publishing, s.r.o.
18. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. PCII - 2023/1 a 114/2023/M SNP
PCII - 2023/1 a 114/2023/M SNP
302 020,42 € KAT spol. s r.o. Múzeum SNP
18. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 3/2023/ZB
3/2023/ZB
0,00 € Múzeum SNP Základná škola A. Sládkoviča Sliač
13. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 107/2023/M SNP
107/2023/M SNP
140,00 € Mgr. Tomáš Hofírek Múzeum SNP
13. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202312188_Z a 101/2023/M SNP
Z202312188_Z a 101/2023/M SNP
21 180,00 € Martin Gall - MG COMP Múzeum SNP
13. December 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu č. 112 /2023 / M SNP
112/2023/M SNP
620,00 € Vladimír Strmeň Múzeum SNP
13. December 2023
Zmluva o dielo č. 110/2023/M SNP
110/2023/M SNP
29 991,12 € S.A.K. spol. s.r.o. Múzeum SNP
11. December 2023
Dohoda o nezrazení zrážkovej dane č. 105/2023/M SNP
105/2023/M SNP
70,00 € PhDr. Ivan Fuksa Múzeum SNP
11. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 106/2023/M SNP
106/2023/M SNP
70,00 € PhDr. Ivan Fuksa Múzeum SNP
11. December 2023
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 111/2023/M SNP
111/2023/M SNP
210,00 € Múzeum SNP OZ Cestou necestou