Centrálny register zmlúv

Múzeum SNP

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 40/2024/M SNP
40/2024/M SNP
20,00 € Múzeum SNP Mgr. Lukáš Volentier, PhD.
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 39/2024/M SNP
39/2024/M SNP
1 620,00 € TOI TOI & DIXI, s. r. o. Múzeum SNP
11. Jún 2024
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 32/2024/M SNP
32/2024/M SNP
146,00 € Muzeum SNP Slovenská agentúra životného prostredia
31. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 1/2024/ZB
1/2024/ZB
0,00 € Múzeum SNP Stredoslovenská galéria
30. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 35/2024/M SNP
35/2024/M SNP
370,00 € Mária Sklenárová Múzeum SNP
29. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku v správe Múzea SNP
36/2024/M SNP
250,00 € Múzeum SNP Live koncert s.r.o.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2024/M SNP
33/2024/M SNP
9 120,00 € okto.digital s.r.o Múzeum SNP
28. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 34/2024/M SNP
34/2024/M SNP
400,00 € Ing. Michala Poláková ARDEN Múzeum SNP
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta
31/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 24/2024/M SNP
24/2024/M SNP
200,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum Múzeum SNP
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 24/2024/M SNP
30/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Spojená škola
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 25/2024/M SNP
25/2024/M SNP
200,00 € Stredoslovenská galéria Múzeum SNP
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 26/2024/M SNP
26/2024/M SNP
200,00 € Slovenská národná galéria Múzeum SNP
6. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
29/2024/M SMP
0,00 € Muzeum SNP SOŠ hotelových služieb a obchodu
3. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - ZOS č. 2/2024 a 28/2024/M SNP
ZOS č. 2/2024 a 28/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Východoslovenské múzeum v Košiciach
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
27/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Súkromná škola umeleckého priemyslu
30. Apríl 2024
Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov a poskytnutí služieb v objekte Múzea SNP č. 21/2024/M SNP
21/2024/M SNP
90,00 € Múzeum SNP OZ Cestou necestou
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 20/2024/M SNP
20/2024/M SNP
9 595,80 € ZOOF spol. s.r.o. Múzeum SNP
23. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci
22/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
23. Apríl 2024
Komunitná zmluva
23/2024/M SNP
0,00 € EDICO SK, a.s. Múzeum SNP