Centrálny register zmlúv

Národné osvetové centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023149/2023
750,00 € Mgr. Michal Druga, PhD. Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023150/2023
600,00 € PaedDr. Lenka Adzimová Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023151/2023
300,00 € PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
181/2023
1 440,00 € Občianske združenie šamorínsky Csemadok Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
182/2023
0,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka o.z. Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023153/2023
690,00 € Marek Bihuň Národné osvetové centrum
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
176/2023
1 100,00 € Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA Národné osvetové centrum
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
177/2023
210,00 € Národné osvetové centrum Jiří Kováč
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
178/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín Národné osvetové centrum
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
179/2023
1 700,00 € Pro Technik STU Národné osvetové centrum
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
180/2023
800,00 € Hájenka Národné osvetové centrum
7. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023148/2023
600,00 € doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová Národné osvetové centrum
6. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
174/2023
0,00 € Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Národné osvetové centrum
6. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
175/2023
0,00 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
5. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023144/2023
500,00 € Mgr. art. Martin Urban, PhD. Národné osvetové centrum
5. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023145/2023
250,00 € Mgr. art. Martin Urban, PhD. Národné osvetové centrum
5. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023146/2023
700,00 € PhDr. Andrea Jágerová Národné osvetové centrum
5. Jún 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
173/2023
2 400,00 € Národné osvetové centrum Ryba Žilina, spol. s r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023143/2023
300,00 € doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. Národné osvetové centrum
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
171/2023
830,00 € Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec Národné osvetové centrum