Centrálny register zmlúv

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-13/79928
PUSR-2024-033
16,60 € Mgr. Tomáš Zachar, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 473856/2023
PUSR-2024-034
749 830,49 € SLOVDACH s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
15. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2024-035
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Košický samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov
PUSR-2024-036
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb č. PUSR-007670/2024
PUSR-2024-032
31 920,00 € Jbitor s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-39/80130
PUSR-2024-031
34,10 € Ing. arch. David Raška Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
24. Január 2024
Dodatok č. 11
PUSR-2024-030
0,00 € CALOR s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzky uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
PUSR-2024-029
52 000,00 € CYPRIAN, n.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-32/80112
PUSR-2024-021
66,00 € Ing. arch. Andrej Semanko Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-11/79916
PUSR-2024-022
79,70 € PhDr. Víťazoslav Struhár Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-20/79974
PUSR-2024-023
28,60 € Mgr. Jakub Šnajder Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-15/79946
PUSR-2024-024
22,00 € doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-18/79966
PUSR-2024-025
28,60 € Mgr. Ľudmila Šnajderová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-43/82141
PUSR-2024-026
12,00 € Róbert Švirec Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-23/79985
PUSR-2024-027
55,00 € Csaba Tóth Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8. Január 2024
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo
PUSR-2024-028
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-25/79992
PUSR-2024-001
120,00 € Mgr. Art. Monika Bajlová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-16/79947
PUSR-2024-002
33,00 € doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-19/79968
PUSR-2024-003
28,60 € Ing. Samuel Bruss Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PUSR-2023/13619-10/79881
PUSR-2024-004
38,50 € PhDr. Klaudia Daňová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky