Centrálny register zmlúv

Slovenská filharmónia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 34/2024 DU
3 080,00 € CLOVER MEDIA SK s.r.o. Slovenská filharmónia
18. December 2023
Zmluva o spolupráci
SF 308/2023 DU
0,00 € Ing. Natália Kadlecová - IN servis Slovenská filharmónia
29. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 36/2024
11 200,00 € Republiková únia zamestnávateľov Slovenská filharmónia
2. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
SF 44/2024 DU
0,00 € Tonada, s.r.o. Slovenská filharmónia
5. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 46/2024 DU
5 190,00 € Svetlana Čertíková, UBAK MÉDIA Slovenská filharmónia
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vystúpenia
SF 60/2024 DU
0,00 € Lívia Reiner Slovenská filharmónia
25. Január 2024
Zmluva o zabezpečení divadelného predstavenia
SF 24/2024 DU
0,00 € Občianske združenie Hlavina Slovenská filharmónia
29. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 35/2024 DU
3 090,00 € Základná umelecká škola Piešťany Slovenská filharmónia
29. Január 2024
Zmluva o umeleckom vystúpení
SF 33/2024 DU
4 700,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi.
SF 57/2024 DU
310,00 € Pavol Uváček, technik PO Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Zmluva o dielo
SF 58/2024 DU
300,00 € Ing. Jozef Šimončič - ENSARA Slovenská filharmónia
19. December 2023
Zmluva o umeleckej spolupráci
SF 309/2023 DU
0,00 € Event Factory sk, s.r.o. Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SFv 55/2024 DU
90,00 € OZ Folklórny súbor SLNEČNICA Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 54/2024 DU
185,00 € Bc. Miroslava Sedliačiková - Inštitút TAIJI Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
SF 56/2024 DU
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Slovenská filharmónia
20. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 11/2024 D - KUS
SF 59/2024
350,00 € Marian Kittner Slovenská filharmónia
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SF 51/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská filharmónia
19. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb SF 51/2024
SF 52/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská filharmónia
19. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého účinkovania
30-2024-SCH
900,00 € Spoločnosť priateľov dobrej hudby o.z. Slovenská filharmónia
19. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 19/2024 D
SF 53/2024
120,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia