Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
ZMLUVA O DIELO
763/2023
1 550,00 € Július Lalák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29. September 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
764/2023
300,00 € Ľudmila Fulierová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. September 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. 4665-01/2013 a Zmluvy o užívaní zariadenia
738/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
760/2023
120,00 € Mgr. Monika Zapletalová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry č. 692/2023
761/2023
0,00 € Peter Kormoš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
762/2023
1 450,00 € Ondrej Zachar Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
751/2023
1 050,00 € Jakub Balko Entertainment Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
752/2023
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
753/2023
350,00 € Eva Švorcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
754/2023
350,00 € Valéria Gyürüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
755/2023
350,00 € Ing. Milan Beliančin Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
756/2023
350,00 € Pavol Gregor Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
757/2023
350,00 € Eva Horváth - kreatívne s prírodou Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
758/2023
350,00 € Ing. Erika Rudíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
759/2023
350,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
750/2023
180,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
ZMLUVA O DIELO
748/2023
75,00 € Prof.Ing.Tibor Uhrín, ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej umeleckej výroby
749/2023
90,00 € Vojtech Rigó Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
686/2023
29 687,40 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
747/2023
60,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby