Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Z M L U V A č. 4635 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4635 08U02
62 264,22 € Environmentálny fond Obec Podolie
26. Máj 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 220098 08U01
220098 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Baškovce
26. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 40/33/2023
S 40/33/2023
1 000,00 € Environmentálny fond Ing. Miroslav Mozoľa
26. Máj 2023
Z M L U V A č. 234/2023 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
234/2023
800 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
26. Máj 2023
Z M L U V A č. 235/2023 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2023
235/2023
1 000 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
Z M L U V A č. 231296 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231296 08U02
32 159,00 € Environmentálny fond Obec Bajerovce
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 230553 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230553 08U02
137 620,65 € Environmentálny fond Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 41/13/2023
S 41/13/2023
6 099,00 € Environmentálny fond Obec Kozárovce
16. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 36/51/2023
S 36/51/2023
14 148,41 € Environmentálny fond Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
12. Máj 2023
ZMLUVA Č. MoF0139M4560 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
MoF0139M4560
2 570 331,00 € Environmentálny fond Teplárne ZM s.r.o.
12. Máj 2023
ZMLUVA Č. MoF0139M4562 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
MoF0139M4562
4 461 079,00 € Environmentálny fond BES s.r.o.
10. Máj 2023
Z M L U V A č. 231019 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231019 08U01
172 900,03 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou
10. Máj 2023
Z M L U V A č. 231032 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231032 08U01
40 540,99 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou
10. Máj 2023
Z M L U V A č. 230321 08U06 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230321 08U06
26 273,30 € Environmentálny fond Obec Vrbová nad Váhom
10. Máj 2023
Z M L U V A č. 230808 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230808 08U02
77 579,76 € Environmentálny fond Mesto Spišské Podhradie
10. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 37/54/2023
S 37/54/2023
9 346,84 € Environmentálny fond Obec Spišský Štiavnik
10. Máj 2023
Z M L U V A č. 230939 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230939 08U01
615 690,96 € Environmentálny fond Mesto Spišské Podhradie
5. Máj 2023
ZMLUVA Č. MoF0139M4552 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU
MoF0139M4552
14 725 998,00 € Environmentálny fond MH Teplárenský holding, a.s.
3. Máj 2023
DOHODA o zverení služobného motorového vozidla na používanie na služobné účely
N/A
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Vojtech Pajtinka
2. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/51/2023
S 34/51/2023
4 004,21 € Environmentálny fond Obec Borinka