Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/44/2024
S 12/44/2024
37 000,00 € Environmentálny fond BUKOCEL, a.s.
29. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
N/A
0,00 € Environmentálny fond Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.,
29. Február 2024
Z M L U V A č. 4668 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4668 08U02
220 273,82 € Environmentálny fond Mesto Brezno
20. Február 2024
Dohoda o integračnom zámere medzi Environmentálnym fondom (EF) a SLovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) o prepojení Služieb portálu Environmentálneho fondu a IS KSED
316/2023
0,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Február 2024
Z M L U V A č. 232469 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232469 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Ľutina
15. Február 2024
Z M L U V A č. 240006 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
240006 08U02
3 008 000,00 € Environmentálny fond Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
14. Február 2024
Z M L U V A č. 02/2024 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2024
02/2024
800 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
14. Február 2024
Z M L U V A č. 01/2024 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
01/2024
500 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
14. Február 2024
Z M L U V A č. 232550 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232550 08U02
109 392,49 € Environmentálny fond Obec Sedlice
14. Február 2024
Z M L U V A č. 231975 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231975 08U02
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Čerhov
13. Február 2024
ZMLUVA Č. 232399 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
232399 08U02
90 710,15 € Environmentálny fond Obec Lúky
12. Február 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 1/44/2024
S 1/44/2024
16 000,00 € Environmentálny fond GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
6. Február 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 5/43/2024
S 5/43/2024
18 000,00 € Environmentálny fond Rudohorská a.s.
6. Február 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 3/13/2024
S 3/13/2024
2 000,00 € Environmentálny fond Obec Arnutovce
31. Január 2024
Z M L U V A č. 231970 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231970 08U02
24 589,70 € Environmentálny fond Obec Bystrička
31. Január 2024
Zmluva o nájme multifunkčných zariadení a súvisiacich služieb
N/A
80 974,08 € Z+M Servis a.s. Environmentálny fond
30. Január 2024
Z M L U V A č. 232480 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232480 08U02
39 000,00 € Environmentálny fond Obec Čirč
29. Január 2024
Z M L U V A č. 4669 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4669 08U02
268 637,79 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
29. Január 2024
Z M L U V A č. 4662 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4662 08U02
67 085,39 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
29. Január 2024
Z M L U V A č. 4656 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4656 08U01
22 240,86 € Environmentálny fond Mesto Bardejov