Centrálny register zmlúv

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2023/4971-1459
15 405,98 € Aqua Core s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
14. Jún 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
150-2024/6769-7599
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071R857 zo dňa 08.02.2019
150-2024/6715-7277
11 681 058,03 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu a o postúpení práv a prevzatí povinností z vybraných zmluvných vzťahov
150-2024/6718-7403
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
150-2024/1365-7839
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 5 Zmluva o poskytovaní služieb k Rámcovej dohode č. 587/2017/SEP/OMTZ-148 o Informačnom systéme Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
150-2024/6828-8123
265 680,00 € Disig, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
10. Jún 2024
Memorandum o porozumení
150-2024/6672-7070
0,00 € Entando Inc. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6. Jún 2024
Postúpenie a osvedčenie o nevlastníctve licencií ORACLE v prospech NASES
150-2024/6641-6955
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6710-7273
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Piaristická spojená škola Františka Hanáka
6. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6756-7538
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štátny fond rozvoja bývania
31. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu ORACLE v prospech NASES
150-2024/6641-6942
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6692-6688
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rovinka
30. Máj 2024
Zmluva na dodanie služieb štandardnej podpory a údržby hardvérového vybavenia
150-2024/6673-7008
322 900,80 € brainit.sk, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6576-6574
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obchodná akadémia
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6498-6099
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Košický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6523-6221
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nové Mesto nad Váhom
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6550-6455
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obchodná akadémia
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6492-5901
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Gymnázium Matky Alexie
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6522-6238
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná odborná škola technická
3. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 138/2018
150-2024/6075-2805
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby