Centrálny register zmlúv

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 1089/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1089/RS/2023
2 800,00 € Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0111/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0111/RS/2023
2 500,00 € Miroslav Jurica Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0472/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0472/RS/2023
1 000,00 € Naiva Art Kult Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0471/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0471/RS/2023
1 500,00 € Naiva Art Kult Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 1064/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1064/RS/2023
1 200,00 € Kultúrno umelecky spolok „Petrovská družina“ Báčsky Petrovec Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 1071/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1071/RS/2023
1 300,00 € Kultúrno umelecky spolok „Petrovská družina“ Báčsky Petrovec Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 1068/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1068/RS/2023
700,00 € Kultúrno umelecky spolok „Petrovská družina“ Báčsky Petrovec Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0277/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0277/RS/2023
1 000,00 € Spolok kulpínskych žien Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0781/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0781/RS/2023
700,00 € Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0310/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0310/RS/2023
400,00 € Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
ZMLUVA č. 0216/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0216/RS/2023
1 000,00 € Združenie Etno dom Ženský kútik, Hložany Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2023
0,00 € Zuzana Palovic, PhD. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
31. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
11/2023
0,00 € Gabriela Bereghazyova, PhD. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0760/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0760/RO/2023
2 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. M005/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M005/RS/2023
5 000,00 € Fondacija Babka Kovačica Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0668/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0668/RO/2023
2 200,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0459/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0459/RO/2023
3 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0209/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0209/RO/2023
2 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0202/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0202/RO/2023
8 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Máj 2023
ZMLUVA č. 0204/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0204/RO/2023
7 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí