Centrálny register zmlúv

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí administratívnych služieb
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí administratívnych služieb
0,00 € CALLM, s.r.o. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28. December 2023
Kolektívna zmluva rok 2024
37/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
21. December 2023
ZMLUVA č. M033/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M033/RS/2023
2 000,00 € Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice - Selenča Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M039/NL/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M039/NL/2023
2 000,00 € Tomáš Gabzdil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M035/HU/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M035/HU/2023
600,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M037/HU/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M037/HU/2023
700,00 € Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M034/HU/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M034/HU/2023
500,00 € Zväz Slovákov v Maďarsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M036/RO/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M036/RO/2023
700,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M032/SK/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M032/SK/2023
1 000,00 € Global Slovakia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M031/CZ/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M031/CZ/2023
1 500,00 € Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M038/CZ/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M038/CZ/2023
500,00 € Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M040/CZ/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M040/CZ/2023
500,00 € BONA FIDE z.s. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. December 2023
ZMLUVA č. M028/CZ/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M028/CZ/2023
5 000,00 € FOLKLORNÍ SPOLEK PÚČIK Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
18. December 2023
ZMLUVA č. 0645/HR/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0645/HR/2023
2 500,00 € Savez Slovaka - Zväz Slovákov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
18. December 2023
ZMLUVA č. 0881/SK/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0881/SK/2023
1 800,00 € Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12. December 2023
ZMLUVA č. 1056/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1056/RS/2023
400,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12. December 2023
ZMLUVA č. 1108/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1108/RS/2023
500,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12. December 2023
ZMLUVA č. 1183/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1183/RS/2023
450,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12. December 2023
ZMLUVA č. 1184/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1184/RS/2023
500,00 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
12. December 2023
Dodatok č. 1 uzatvorený v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §8a záko
016/HR/2011
0,00 € Savez Slovaka - Zväz Slovákov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí