Centrálny register zmlúv

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2020
ZMLUVA č. M100/AU/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M100/AU/2020
6 440,00 € Beseda Československo – austrálska asociácia Canberry a okolia, Inc., Austrália Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
17. Máj 2019
ZMLUVA č. 0759/AU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0759/AU/2019
450,00 € Česká a Slovenská asociácia v Západnej Austrálii / Czech and Slovak Association in Western Australia, Incorporated Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
18. August 2021
ZMLUVA č. 0824/AU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0824/AU/2021
2 000,00 € Česká a Slovenská asociácia v Západnej Austrálii / Czech and Slovak Association in Western Australia, Incorporated Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
4. Máj 2022
ZMLUVA č. 0558/RO/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0558/RO/2022
500,00 € Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský evanjelický luteránsky seniorát Nadlak Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
4. Máj 2022
ZMLUVA č. 0557/RO/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0557/RO/2022
800,00 € Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský evanjelický luteránsky seniorát Nadlak Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
28. Júl 2022
ZMLUVA č. 0773/HU/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0773/HU/2022
1 500,00 € FOLKLÓRNY SPOLOK MALÁ FURMIČKA Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Júl 2018
ZMLUVA č. 0397/RS/2018 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0397/RS/2018
800,00 € Kultúrne centrum Aradáč Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16. December 2022
ZMLUVA č. M174/HU/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M174/HU/2022
1 000,00 € KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Máj 2019
ZMLUVA č. 0022/HU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0022/HU/2019
2 200,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Máj 2019
ZMLUVA č. 0063/HU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0063/HU/2019
900,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Máj 2019
ZMLUVA č. 0078/HU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0078/HU/2019
1 300,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16. August 2021
ZMLUVA č. 0863/HU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0863/HU/2021
3 000,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16. August 2021
ZMLUVA č. 0777/HU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
č. 0777/HU/2021
500,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25. Máj 2022
ZMLUVA č. 0156/HU/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0156/HU/2022
3 500,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25. Máj 2022
ZMLUVA č. 0943/HU/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0943/HU/2022
1 000,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25. Máj 2022
ZMLUVA č. 0944/HU/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0944/HU/2022
3 000,00 € Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
17. Máj 2019
ZMLUVA č. 0192/HU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0192/HU/2019
Doplnená
1 300,00 € Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Baňačka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
13. Jún 2017
ZMLUVA č. 0647/RS/2017 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0647/RS/2017
1 000,00 € Slovenské vojvodinské kultúrne, umelecké a folklórne stredisko Krajan-Vojvodina Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
20. Jún 2018
ZMLUVA č. 0060/RS/2018 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0060/RS/2018
400,00 € Slovenské vydavateľské centrum Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16. Máj 2019
ZMLUVA č. 0087/DE/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0087/DE/2019
1 300,00 € Slovensko-nemecký kultúrny klub e.V. - Slowakisch-deutscher Kulturklub e.V. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí