Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2023/706-HM
2023/706-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Júl 2023
Mandátna zmluva
UVN-43-67/2023-067
60 000,00 € BS Nitra, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/01-Pkn-08
76,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-08
57,13 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytovýc priestorov
UVN-2023/03-Pkn-08
67,42 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
7. Júl 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
UVN1688713972-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-49/2023-049
615 720,00 € TIMED, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
4. Júl 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-41/2023-041
219 805,56 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
3. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta - Barbora Paľová
UVN1688372086-OST
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2023
Poistná zmluva
UVN-43-39/2023-039
632 960,96 € PREMIUM Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 3B/2023
3B/2023
90,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Otakar Jakub Hrabák
28. Jún 2023
Dohoda o vykonaní odbornej stáže v OLÚP, n.o. Predná Hora
UVN1687871274-OST
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora pri Muráni Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Jún 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-029/2023-029
293 100,00 € Unique Medical, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023 (č. MO SR BB64/2023/0708009-Vzv)
1/2023 / BB64/2023/0708009-Vzv
Doplnená
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Ministerstvo obrany SR
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
UVN1686902216-OST
88 551,00 € Poškodení: Ing.Iveta Jurgová, Alena Pivková, Vladimír Malovec Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
ÚVN-2023/01-Pkn-07
76,50 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
12. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-07
57,13 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
12. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/03-Pkn-07
68,42 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
VYP-3/2023-VZPT
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
6. Jún 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 62NFAS000121
62NFAS000121-11
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.