Centrálny register zmlúv

Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2019
Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín - mäso a mäsové výrobky
41/2019
0,00 € TAURIS, a.s. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
10. Máj 2019
Dohoda o urovnaní
42/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
6. Máj 2019
Kúpna zmluva "288/2015/AK"
39/2019
0,00 € EGAMED, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
6. Máj 2019
Zmluva č. 30-000148377PO2019
40/2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
30. Apríl 2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb
32/2019
0,00 € Xenon SK, s.r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
30. Apríl 2019
Kúpna zmluva
35/2019
0,00 € HSC Medical, s.r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
30. Apríl 2019
Rámcová kúpna zmluva o predaji potravín - ovocie a zelenina
36/2019
0,00 € HORTI, s.r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
30. Apríl 2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb
37/2019
0,00 € MUDr. Miriam Tomčovčíková Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
23. Apríl 2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy na letný semester AR 2018/2019 - záloha
29/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
23. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní výkonov zdravotných prehliadok
30/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice LokoTrain s.r.o.
17. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. H/19/0019/106
28/2019
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
10. Apríl 2019
Zmluva o zlúčení
27/2019
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. / Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice / Nemocnica svätého Michala, a.s.
1. Apríl 2019
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) ev.č.1428/2005 zo dňa 18.7.2005
23/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice Slovak Telekom, a.s.
1. Apríl 2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
24/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
25. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby
22/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice MOTOR-CAR Košice, s.r.o.
20. Marec 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení prania prádla
20/2019
0,00 € Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice MUDr. Klaudia Herkeľová/KH-MED, s.r.o.
20. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/2019
0,00 € Ing. Vladimír Vaščák Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
18. Marec 2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 15.2.2010
19/2019
0,00 € Urologicko-onkolog. Amb., s.r.o., MUDr. Peter Piovarči Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
11. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o predaji reagencií zo dňa 11.3.2014
18/2019
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice
6. Marec 2019
Darovacia zmluva
13/2019
0,00 € SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica,a.s.Košice