Centrálny register zmlúv

Nemocnica Poprad, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb externého bezpečnostného poradcu ADR
Zmluva o poskytovaní služieb externého bezpečnostného poradcu ADR
0,00 € DGSA Consulting, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
11. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
24. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu č. 03/TO/2024
Zmluva o dodávke plynu č. 03/TO/2024
0,00 € Pow-en a. s. Nemocnica Poprad, a.s.
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/11
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/11
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. K + K DENT, s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/56
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/56
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Obec Veľký Lipník
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/8
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/8
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. GYN - RS s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/16
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/16
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. FONIATRIA POPRAD, s. r. o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2010/24
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2010/24
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Bytový podnik Poprad, s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/7
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/7
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Spojená škola sv. Jána Pavla II.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/12
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/12
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/11
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/11
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/25
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/25
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. BARN CLUB s.r.o.
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/6
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/6
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. renova Spišská Belá, s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva na poskytovanie stravovania
Zmluva na poskytovanie stravovania
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
29. Február 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
0,00 € Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Nemocnica Poprad, a.s.
29. Február 2024
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. ZOO SOZ ZaSS pri Nemocnici Poprad, a.s., SLO pri Nemocnici Poprad, a.s. a ZOO SaPA pri Nemocnici Poprad, a.s.
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/3
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/3
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
28. Február 2024
Servisná zmluva č. 02/TO/2024
Servisná zmluva č. 02/TO/2024
490 809,60 € Axians Slovakia s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o dielo č. 11/TO/2024
Zmluva o dielo č. 11/TO/2024
90 120,00 € DREMONT spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
26. Február 2024
Kúpna zmluva č. 08/TO/2024
Kúpna zmluva č. 08/TO/2024
9 840,00 € K and M Media s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.