Centrálny register zmlúv

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Doplnok č. 6 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 20.12.2022
ZML/1/2024/191006/z:507
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnacov - školenie- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 140/STT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:717
0,00 € doc. Mgr.Martin Štúr, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:718
0,00 € doc. Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph. D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:719
0,00 € doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov - školenie- v rámci programu ERASMUS+ akad. r. 2023/2024 č. 3/STT-OUT/KA171-2023
ZML/1/2024/191006/z:694
0,00 € prof. ThDr. Roman Králik, Th.D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML/1/2024/191006/z:695
0,00 € ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 22/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:698
0,00 € Réka Antalová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 23/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:699
0,00 € Rebeka Leila Stercel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 24/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:700
0,00 € Tamara Kitty Tóth Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 25/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:701
0,00 € Noémi Kováčová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 26/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:702
0,00 € Vivien Javorová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 27/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:703
0,00 € Peter Balko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 28/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:704
0,00 € Anita Dobrí Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 217/SMT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:697
0,00 € Mgr. Ivana Poulíková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 207/SMT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:696
0,00 € Martina Bambúchová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 183/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:706
0,00 € Daniel Trsťan Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 184/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:705
0,00 € Tomáš Hegedűs Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 141/STT-OUT/KA131
ZML/1/2024/191006/z:70707
0,00 € prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 142/STT-OUT/KA131
ZML/1/2024/191006/z:708
0,00 € Mgr. Ján Francisti, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 143/STT-OUT/KA131
ZML/1/2024/191006/z:709
0,00 € Mgr. Miroslav Šebo, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre