Centrálny register zmlúv

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 510000358/2024
ZML-2023/1-1188:191006
0,00 € ZSE Energia, a.s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ZML-2023/1-1263:191006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 37/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1777:191006
0,00 € Mgr. Jalal Al-Ali, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 43/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1778:191006
0,00 € doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 42/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1779:191006
0,00 € prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 39/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1780:191006
0,00 € PhDr. Ľuboslava PAvelová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. December 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-školenie-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 38/STT-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1784:191006
0,00 € PhDr. Michal Kurpaš, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Kúpna zmluva
ZML-2023/1-1765:191006
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Kúpna zmluva
ZML-2023/1-1764:191006
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Kúpna zmluva
ZML-2023/1-1763:191006
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Kúpna zmluva
ZML-2023/1-1766:191006
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Kúpna zmluva
ZML-2023/1-1762:191006
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 53/SMP-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1773:191006
0,00 € Matúš Valko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 52/SMP-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1774:191006
0,00 € Mgr. Eva Verebová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 51/SMP-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1775:191006
0,00 € Mária Pappoví Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 54/SMP-OUT/KA131-2023
ZML-2023/1-1772:191006
0,00 € Dominik Sochor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-2023/1-1776:191006
0,00 € HOREX HX s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29. November 2023
Zmluva o partnerstve s finančným príspevkom
ZML-2023/1-1681:191006
0,00 € INAK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1768:191006
0,00 € dr. hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2023/2024, číslo zmluvy 3/STA-IN/KA103
ZML-2023/1-1769:191006
0,00 € prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre