Centrálny register zmlúv

Verejné prístavy, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dohoda o prevzatí dlhu
05.5-06-2024
18 191,81 € Verejné prístavy, a. s. CSK, spol. s r.o.
28. Február 2024
DOHODA O UROVNANÍ č. 05.7-01-2024
05.7-01-2024
0,00 € CSK, spol. s r.o. Verejné prístavy, a. s.
28. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 05.5-04-2024
05.5-04-2024
121 000,00 € CSK, spol. s r.o. Verejné prístavy, a. s.
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB č. 03-01-2024
03-01-2024
0,00 € Hagyari & Partners, s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
21. Február 2024
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSPORIADANÍ MAJETKOVOPRÁVNYCH VZŤAHOV VO VEREJNOM PRÍSTAVE BRATISLAVA A VEREJNOM PRÍSTAVE KOMÁRNO
05.5-05-2024
0,00 € Slovenská plavba a prístavy, a.s. Verejné prístavy, a. s.
19. Február 2024
Nájomná zmluva č. 05.1-15-2023
05.1-15-2023
316,80 € Verejné prístavy, a. s. SmartIntegra group, s.r.o.
6. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-31-2023
05.3-31-2023
18 000,00 € Verejné prístavy, a. s. River Park Base, s.r.o.
6. Február 2024
Nájomná zmluva č. 05.1-14-2023
05.1-14-2023
247,50 € Verejné prístavy, a. s. Elio group s.r.o.
6. Február 2024
Zmluva o užívaní verejných prístavov č. 05.4-02-2024
05.4-02-2024
4 500,00 € Verejné prístavy, a. s. Slovenská plavba a prístavy a.s.
6. Február 2024
Zmluva o užívaní verejných prístavov č. 05.4-01-2024
05.4-01-2024
4 500,00 € Verejné prístavy, a. s. Slovenská plavba a prístavy a.s.
19. Január 2024
Nájomná zmluva č. 05.2-01-2024
05.2-01-2024
8 177,40 € Verejné prístavy, a. s. Ing. Attila Varga - VAREX Komárno
19. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-29-2023
05.3-29-2023
15 600,00 € Verejné prístavy, a. s. danube4you s.r.o.
19. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-33-2023
05.3-33-2023
22 200,00 € Verejné prístavy, a. s. HANLIP, s.r.o.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 05.5-42-2023
05.5-42-2023
0,00 € Verejné prístavy, a. s. Sklad 7, s.r.o.
18. Január 2024
Nájomná zmluva č. 05.2-06-2023
05.2-06-2023
15 580,71 € Verejné prístavy, a. s. Mobile Retail Systems spol. s r.o.
11. Január 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. 05.5-39-2023
05.5-39-2023
36 000,00 € Botel Gracia, s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
10. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-32-2023
05.3-32-2023
12 100,00 € Verejné prístavy, a. s. Riverside Investment, s.r.o.
10. Január 2024
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely č. 05.5-01-2024
05.5-01-2024
0,00 € Verejné prístavy, a. s. Mgr. Martin Erdössy
10. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
05.5-41-2023
0,00 € SAFECORP s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
21. December 2023
Dohoda o platbách nájomného č. 05.5-38-2023 k Nájomnej zmluve č. 1/99 (Splátkový kalendár) pre rok 2024
05.5-38-2023
89 758,63 € Verejné prístavy, a. s. Slovenská plavba a prístavy, a.s.