Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2022 - 2023
707/2023
0,00 € Odborové orgány odborových organizácií Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2022 - 2023
80/2024
0,00 € Odborové orgány odborových organizáciá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. Február 2024
Štipendijná zmluva pre štipendistu (žiaka) strednej školy č. 6/ŠZ/2023
82/2024
0,00 € Michal Teplý Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. Február 2024
Štipendijná zmluva pre štipendistu (žiaka) strednej školy č. 5/ŠZ/2023
83/2024
0,00 € Matej Teplý Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. Február 2024
Rámcová dohoda č. 4600007789/VS/2024
84/2024
0,00 € AZ-Lines, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 4/2024 - SeM
79/2024
0,00 € MJ TAXI Žilina Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Február 2024
" DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 4600006539/RKsZ/2022 na nižšie druhy údržby a oprav železničných koľajových vozidiel "
81/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26. Február 2024
Dohoda o mlčanlivostia ochrane dôverných iformácii(NDA)
78/2024
0,00 € INFOBUS s.r.o. Pod Harfou 938/42 190 00 Praha IČO:24245224 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26. Február 2024
Dodatok č. 9 k Dohode č. 3745T0310/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi
76/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 5/2024 - SeM
74/2024
0,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 2/2024 - SeOP
75/2024
0,00 € Občianske združenie dobrej vôle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19. Február 2024
Zmluva o spolupráci č.1/2024 SeOP
72/2024
0,00 € tvojaSHOW agency, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VYKONÁVANÍ SKÚŠOK KOMPATIBILITY
70/2024
0,00 € Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Február 2024
Zmluva č. 874604073-4-2023-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
71/2024
8,55 € Slovenská republika, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
69/2024
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Šurany Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14. Február 2024
Učebná zmluva č. 32/UZ/2023
67/2024
0,00 € Mgr. Marianna Melegová, Tobias Hradiský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve
68/2024
0,00 € Tobias Hradiský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13. Február 2024
" Dohoda o ukončení Zmluvy číslo 3/2017/RD – ZA o styku dráh medzi ŽSR a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. v železničnej stanici Žilina a Žilina zriaďovacia stanica "
62/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
12. Február 2024
"Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 4600007313/VS/2023 na dodanie balenej vody do vlakov - Bratislava hlavná stanica a stanica Košice uzatvorenej podľa § 99 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
64/2024
79 102,00 € WAGON services, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 0965/23/44467
63/2024
56 279 750,14 € "Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.