Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Dodatok č.2 k NZ č. ZSSK/873705-01-NP/20
235/2023
0,00 € ZSSK THU, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5. Jún 2023
Rámcová dohoda č.4600007164/PN/2023 na opravy dvojkolesí 011, 012, 013, 912, 913
255/2023
200 000,00 € Rudos Ružomberok s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je revitalizácia stavebných objektov v RD Nové Zámky súvisiacich s THU Nové Zámky
253/2023
3 173 196,96 € Metrostav Slovakia, a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO: 47 144 190 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č.4 k Dohode č.3860TE8534/10 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi
247/2023
230,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO:31 364 501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č.4 k rámcovej zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme
250/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. Jún 2023
DODATOK Č.3 K RÁMCOVEJ DOHODE NA DODÁVKU BŔZD A ČASTÍ BŔZD TYPU DAKO č.4600006382/RKsZ/2022
252/2023
3 896 469,00 € SMART CORPORATION, s.r.o., Strojnícka 97, 82105, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. 12/2023 - SeM
219/2023
0,00 € TERMÁL s.r.o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19. Máj 2023
MZ 4600007114/PN/2023
224/2023
4 992,00 € MILAN ŠTEFÁNIK s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19. Máj 2023
MZ 4600007115/PN/2023
225/2023
4 992,00 € HOREZZA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK/831 379 044-001VP/2016
236/2023
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o pokytovaní služieb
244/2023
3 582 004,60 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy číslo: 091100P7074/13 o združenej dodávke elektriny
245/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva číslo: 091100P7001/23 o združenej dodávke elektriny
246/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva číslo: 09110PP7001/23 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
248/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 1_ZPV_2023
249/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. Máj 2023
dodatok č.4 k zmluve o dielo Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
242/2023
0,00 € MDŽ - NZ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Máj 2023
dodatok č.1
237/2023
0,00 € Przewozy Regionalne sp.z o.o.w. Warszwie Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Máj 2023
Dodatok č.3
238/2023
0,00 € POLREGIO sp. z o.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Máj 2023
dodatok č.4
240/2023
0,00 € POLREGIO sp. z o.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Máj 2023
dodatok č.5
241/2023
0,00 € POLREGIO sp. z o.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.