Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2022 - 2023
707/2023
0,00 € Odborové orgány odborových organizácií Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Júl 2024
Dodatok č.7 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27.11. 2020
300/2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená MD SR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Júl 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
301/2024
0,00 € Zlínský kraj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Júl 2024
Dodatok č.4 k ZMLUVE O NÁJME zo dňa 14.10.2015
298/2024
169 336,48 € "CASSOFIN, a.s. Letná 27, 043 14 Košice" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Júl 2024
Dodatok č.6 k ZMLUVE O NÁJME zo dňa 18.10.2017
299/2024
88 681,74 € "CASSOFIN, a.s. Letná 27, 043 14 Košice" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2/KZ/2024
293/2024
0,00 € Oliver France Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 3/KZ/2024
294/2024
0,00 € Matúš Hlavna Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1/KZ/2024
295/2024
0,00 € Martin Pekara Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1/KZ/2024
296/2024
0,00 € Pavol Cvopa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 4/KZ/2024
297/2024
0,00 € Radovan Jančuška Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 17/2024 - SeOP
288/2024
0,00 € POHODA FESTIVAL, s. r. o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva č.2/24 /VOD-SeMN/ZA o dodávke vody z rozvodnej vodovodnej siete „vodné“ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ZVK)
289/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2024/JT
290/2024
29 301,36 € REA Slovakia s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA O VYPOŽIČANÍ ČIPU
291/2024
0,00 € REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 040 01 Košice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. Júl 2024
ZMLUVA O VYPOŽIČANÍ IDENTIFIKAČNEJ KARTY
292/2024
0,00 € REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 040 01 Košice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
284/2024
0,00 € Mgr. Peter Helexa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
285/2024
0,00 € Ing. Karol Henzély, MBA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
286/2024
0,00 € Mgr. Martin Bahurinský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o výkone spracovateľských operácií osobných údajov č.2/SZ/2023
287/2024
0,00 € Stredná odborná škola, Kežmarok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
9. Júl 2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy číslo: 091100P7037/13 o združenej dodávke elektriny
281/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.