Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-006/2023
KRHZ-BA-VO-191-006/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Sološnica
28. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-013/2023
KRHZ-BA-VO-191-013/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Reca
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-002/2023
KRHZ-BA-VO-191-002/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava Rusovce
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-004/2023
KRHZ-BA-VO-191-004/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jablonové
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-005/2023
KRHZ-BA-VO-191-005/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vysoká pri Morave
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-009/2023
KRHZ-BA-VO-191-009/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Doľany
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-010/2023
KRHZ-BA-VO-191-010/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-011/2023
KRHZ-BA-VO-191-011/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Tureň
27. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-012/0023
KRHZ-BA-VO-191-012/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Most pri Bratislave
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-003/2023
KRHZ-BA-VO-191-003/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava Petržalka
25. September 2023
Zmluva o výpožičke KRHZ-NR-VO-183-012/20233
KRHZ-NR-VO-183-012/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Diakovce
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-025/2023
KRHZ-NR-VO-183-025/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Imeľ
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-024/2023
KRHZ-NR-VO-183-024/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-023/2023
KRHZ-NR-VO-183-023/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Marcelová
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-026/2023
KRHZ-NR-VO-183-026/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bohunice
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č.p.: KRHZ-NR-VO-183-011/2023
KRHZ-NR-VO-183-011/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Trnovec nad Váhom
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-041/2023
KRHZ-NR-VO-183-041/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Mužla
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-040/2023
KRHZ-NR-VO-183-040/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Šurany
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-039/2023
KRHZ-NR-VO-183-039/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Salka
25. September 2023
Zmluva o výpožičke č.p.: KRHZ-NR-VO-183-010/2023
KRHZ-NR-VO-183-010/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jelšovce