Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Dohoda o pracovnej činnosti
ORHJ4-2023/002060-003
150,00 € Mgr. Alena Bujnová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru
10. Marec 2023
Dohoda o pracovnej činnosti
ORHJ4-2023/002060-002
150,00 € RNDr. Darina Páleníková, MPH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru
13. Február 2023
Darovacia zmluva č. SŠPO-OVC-65/2023
SŠPO-OVC-65/2023
960,00 € PaedDr. Pavel Mikoláš Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA č. OVO1-2022/001850-02 na nákup dezinfekčných brán s dezinfekčnou náplňou
OVO1-2022/001850-02
406 574,00 € Gedis Distribution s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. Február 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2022 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov č. PHZ-ORHJ4-2023/001873
PHZ-ORHJ4-2023/001873
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Martin Belan
31. Január 2023
Darovacia zmluva č. p.: ZBM7-29-007/2022
ZBM7-29-007/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Zázrivá
31. Január 2023
Darovacia zmluva č.p.: ZBM7-29-004/2022
ZBM7-29-004/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ivanka pri Nitre
30. Január 2023
Darovacia zmluva č.p.: ZBŽ7-121-002/2022
ZBŽ7-121-002/2022
7 992,34 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hasičský zbor Priekopa
30. Január 2023
Darovacia zmluva č.p.: ZBŽ7-213-002/2022
ZBŽ7-213-002/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Stránske
16. Január 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
PHZ-KA4-2022/003352-002
0,00 € Ing. Mgr. Miroslav Čápek Ministerstvo vnútra SR
12. Január 2023
Dohoda o spolupráci v oblasti bezpečnostného výskumu a civilnej bezpečnosti
Dohoda o spolupráci v oblasti bezpečnostného výskumu a civilnej bezpečnosti
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Január 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-456-001/2022
KRHZ-ZA-VO--456-001/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Martin
10. Január 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-451-001/2022
KRHZ-ZA-VO-451-001/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vrícko
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-136/2022
KRHZ-BB-VO-564-136/2022
87 874,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Chyžné
9. Január 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/001550-10
SE-VO2-2022/001550-10
323 923,20 € EleVyk s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
2. Január 2023
Kúpna zmluva č. OVO1-2022/001850-01
OVO1-2022/001850-01
1 088 000,00 € Novo s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
28. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/00004163-12 na servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite
SE-VO2-2022/00004163-12
208 457,40 € TOP TEAM, spol. s r.o. Košice Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: ZBŽ7-119-002/2022
ZBŽ7-119-002/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky WSRC - WATER SPORTS AND RESCUE CENTER
20. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: ZBH7-9-033/2022
ZBH7-9-033/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Podbiel
13. December 2022
Kúpna zmluva č.p.: SE-VO2-2022/003782-08
SE-VO2-2022/003782-08
313 482,00 € TECHNO GROUP spol. s r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky