Centrálny register zmlúv

Horská záchranná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o zabezpečení rekondičných pobytov pre príslušníkov Horskej záchrannej služby
HZS_ZM_277-2023_2023
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR ARCO Horská záchranná služba
1. December 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_280-2023_2023
0,00 € nprap. Bc. Peter Svätojánsky Horská záchranná služba
7. November 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
HZS_ZM_241-2023_2023
0,00 € Linde Gas s. r. o. Horská záchranná služba
30. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_278-2023_2023
0,00 € Ing. Tomáš Hološ Horská záchranná služba
30. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_279-2023_2023
0,00 € Michal Mikula Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_262-2023_2023
0,00 € nprap. Miroslav Dupej Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_263-2023_2023
0,00 € kpt. Bc. Dušan Burian Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_264-2023_2023
0,00 € Bc. Martin Nemec Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_265-2023_2023
0,00 € Bc. Martin Nemec Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_266-2023_2023
0,00 € Jakub Poláček Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_267-2023_2023
0,00 € Vladimír Mikuláš Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_268-2023_2023
0,00 € Rastislav Frank Horská záchranná služba
29. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_269-2023_2023
0,00 € Vladimír Moravčík Horská záchranná služba
28. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
HZS_ZM_256-2023_2023
0,00 € Mesto Vysoké Tatry Horská záchranná služba
22. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VYKONÁVANÍ PREVENTÍVNEJ A ZÁCHRANNEJ ČINNOSTI V STREDISKU MARTINSKÉ HOLE
HZS_ZM_259-2023_2023
0,00 € Horská záchranná služba Pro Ski, a.s.
21. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 257/2023
HZS_ZM_257-2023_2023
0,00 € IMIDJEX spol. s r. o. Horská záchranná služba
16. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: OAKZ-Z-310031DMV2, názov projektu: Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby III.
HZS_ZM_252-2023_2023
5 161 277,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Horská záchranná služba
16. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 229/2023
HZS_ZM_229-2023_2023
0,00 € KIA Bratislava s.r.o. Horská záchranná služba
14. November 2023
Dohoda
HZS_ZM_253-2023_2023
0,00 € Matej Mrázik Horská záchranná služba
14. November 2023
Dohoda
HZS_ZM_254-2023_2023
0,00 € Bc. Veronika Fraňová Horská záchranná služba