Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2016
Zmluva o dielo č. B/2016/000086
IVES_ZM_B-2016-000086_2016
0,00 € ABCOM Košice s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
2. Február 2017
Zmluva o dielo č. B/2017/000092
IVES_ZM_B-2017-000092_2017
0,00 € ABCOM Košice s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
1. Február 2018
Zmluva o dielo č. B/2018/000072
IVES_ZM_B-2018-000072_2018
0,00 € ABCOM Košice s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
11. Február 2020
Zmluva o dielo č. B/2020/000051
IVES_ZM_B-2020-000051_2020
0,00 € ABCOM Košice s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.6-2022_2022
IVES_ ZM_06-2022_2022
0,00 € ALARMTEL SK, s.r.o. - zastúpený Ing. Daniel Čurilla– konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Január 2022
Zmluva o dielo č.2-2022_2022
IVES_ ZM_02-2022_2022
0,00 € ANAZUZ s.r.o. - V zastúpení Jozef Novotný IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Máj 2021
Zmluva o dielo č. B/2021/000142
IVES_ZM_B-2021-000142_2021
44 320,64 € ART-TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Február 2016
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 105005283
IVES_D01_105005283_2016
0,00 € AXA d.d.s, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
29. Január 2014
Kúpna zmluva č. B/2014/000049
IVES_ZM_B-2014-000049_2014
0,00 € Bidvest Slovakia, s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
25. Apríl 2017
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2017-000146_2017
0,00 € Booking.com B.V. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
12. Január 2018
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2018-000034_2018
0,00 € Booking.com B.V. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
14. Február 2019
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2019-000052_2019
Doplnená
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. Február 2020
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2020-000057_2020
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. Február 2021
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2021-000020_2021
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
3. Február 2022
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2022_000049_2022
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Február 2023
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2023_00006_2023
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. Marec 2017
Zmluva o výpožičke, Číslo zmluvy požičiavateľa: CUZ-IVS-670/2016, Číslo zmluvy vypožičiavateľa: A/2016/001080
IVES_ZM_A-2016-001080_2017
Doplnená
0,00 € Centrum účelových zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
1. Október 2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015
IVES_ZM_ A-2015-001630_2015
6 130,24 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
26. Júl 2013
Príloha č. 4 k Zmluve č. 47/2006
IVES_DO_47-2006_2013
0,00 € Dalkia Východné Slovensko s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
26. Júl 2013
Príloha č. 4 k Zmluve č. 47/2006
IVES_DO_47-2006_2014
0,00 € Dalkia Východné Slovensko s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice