Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_24/2024
IVES_ZM_R-24-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
12. Jún 2024
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar- Hornbach Baumarkt
IVES_ZM_B-2024-00012_2024
0,00 € Hornbach Baumarkt SK, spol. s r. o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Jún 2024
Rámcová dohoda – Mrazené mäso, chladené mäso a chladené mäsové výrobky
IVES_ ZM_B-2024-00011_2024
0,00 € CIMBAĽÁK, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
4. Jún 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_22/2024
IVES_ZM_R-22-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Spišská Nová Ves
31. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva_ FOOD LOGISTIC
IVES_ ZM_B-2024-00010_2024
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
17. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_21/2024
IVES_ZM_R-21-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1
IVES_DO1_ZM_B-2024-00008_2024
0,00 € ARENIT s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Máj 2024
Zmluva o dodávke elektrickej energie a refakturácii nákladov
IVES_ ZM_A_2024_00044_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
3. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_20/2024
IVES_ZM_R-20-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Leváre
22. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_19/2024
IVES_ZM_R-19-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Štítnik
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 63-22-2016
IVES_DO2_ZM_A-2024-00044_2024
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., V zastúpení p. Benedikt Lavrinčík - konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č.1-2024_2024
IVES_ ZM_B-2024-00008_2024
0,00 € ARENIT s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 2-2024_2024
IVES_ ZM_B-2024-00006_2024
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_18/2024
IVES_ZM_R-18-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava
26. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024
IVES_ ZM_A_2024_00001_2024
1 367 240,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Príkazná zmluva č. VO1-2024000722-028
IVES_ ZM_Príkazná zmluva č. VO1-2024000722-028_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Zastúpený: JUDr. Igor Tkačivský, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2024
IVES_ZM_R-16-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2024
IVES_ZM_R-17-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Ivana Krasku
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_48/2024
IVES_ZM_R-48-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
12. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2024
IVES_ZM_R-15-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Čierna nad Tisou